^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


firma godna zaufania
 
 
W dniu: 16.02.2016 r. w Ośrodku Zdrowia, ul. Krakowska 11
w Nowym Żmigrodzie, w godzinach od 14:00 do 16:00
odbędzie się komputerowe badanie wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy.
 
Zapisy telefonicznie 13 44 15 674.
Koszt badania komputerowego 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.
Zapisy prowadzone będą do dnia 16.02.2016 r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną
oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

teatr maska 03W środę 20 stycznia Teatr „Maska” z Rzeszowa wystawił w Gminnym Ośrodku Kultury sztukę dla dzieci pt. „Tygrys Pietrek”. Przedstawienie obejrzeli uczniowie z klas I–III z terenu całej gminy. Spektakl bardzo podobał się młodym widzom, a całość przedsięwzięcia została sfinansowana z budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

O tym, że babcie i dziadkowie to wyjątkowi członkowie rodziny, nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego też Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez szkolnych. To dzień niezwykły, pełen wzruszeń, radości, uśmiechów, serdeczności i wspólnej zabawy – nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków.

Czytaj więcej...

podziękowanie dla rowności

 Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej
składa serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy Nowy Żmigród
ze wsi: Łysa Góra, Gorzyce, Łężyny, Siedliska, Desznica, Makowiska,
Toki, Nienaszów, Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Kąty, Jaworze i Sośniny
za szlachetny
Dar Serca
w postaci zakupu produktów spożywczych
dla osób bezdomnych z miasta Rzeszowa.

ekomaxW wyniku przeprowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Nowy Żmigród" wyłoniono wykonawcę usługi na 2016 r. – wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza