^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logo500plus2W pierwszym miesiącu obowiązywania programu „Rodzina 500 plus”, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie 606 rodzin z terenu gminy złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W kwietniu wsparcie otrzymały 573 rodziny na 974 dzieci. Wypłacono łącznie 486 250,30 zł. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydawane są na bieżąco.

W ubiegły wtorek na żmigrodzkim Rynku odbyły się okolicznościowe uroczystości upamiętniające święto Konstytucji 3-go Maja. Obchody 225. rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie na Rynek, gdzie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, a zgromadzone delegacje złożyły pod pomnikiem „Sigillum Civitatis Smigrod” wiązanki kwiatów.

Czytaj więcej...

UE loga

Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Będzie można uzyskać dotację na:
– instalacje fotowoltaiczne – przydomowe elektrownie słoneczne produkujące prąd na potrzeby własne gospodarstw domowych,
– kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
– automatyczne kotły centralnego ogrzewania na biomasę (pellet, brykiet, drewno),
– gruntowe pompy ciepła do ogrzewania domów.

Czytaj więcej...

21 kwietnia w Łysej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji Podprogramu FEAD 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, w gminach: Chorkówka, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski. Porozumienie na prowadzenie pomocy żywnościowej na tym terenie podpisało z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie Stowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej. Od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. wydano 217,29 ton żywności na kwotę 662 042 zł, a pomocą objętych zostało 2530 osób.

Czytaj więcej...

28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Makowiskach odbył się I Międzyszkolny Konkurs Ortograficznie o Żmigrodczyźnie. Jego celem było promowanie i krzewienie kultury języka ojczystego, wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich kompetencji oraz stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji i zaprezentowania posiadanej wiedzy. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

Czytaj więcej...

26 kwietnia w Zespole Szkół w Nienaszowie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2016. Do Turnieju zgłoszono 6 drużyn ze szkół podstawowych (Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów, Makowiska, Kąty, Desznica) i 4 drużyny z gimnazjów (Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów i Kąty). Eliminacje składały się z 3 części: teoretycznej (test wiedzy ogólnej o przepisach ruchu drogowego oraz pierwszeństwa na skrzyżowaniach), praktycznej (jazda rowerem po torze przeszkód)i teoretyczno-praktycznej (udzielanie pierwszej pomocy).

Czytaj więcej...

Grono partnerów kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” rośnie w siłę. Do ambasadorów akcji dołączyła gmina Nowy Żmigród, która zdecydowała się włączyć w działania prowadzone na rzecz walki ze społecznym przyzwoleniem na jazdę pod wpływem alkoholu, udostępniając naklejki z symbolem przekreślonych kluczyków czytelnikom czerwcowego wydania gazety samorządowej „Region Żmigrodzki”. Naklejki będzie można również otrzymać w ramach planowej przez gminę kampanii profilaktycznej „Odpowiedzialny Kierowca”.

nigdyniejezdzepoalkoholu 735x400

Czytaj więcej...

plakat 3 maja 2016

 

 Wójt Gminy Nowy Żmigród
zaprasza na
Uroczystość 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Program uroczystości:
10.30 − Msza Św. w intencji Ojczyzny − Kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie
11.30 − Hymn Państwowy, Apel − Rynek w Nowym Żmigrodzie
11.45 − Przemówienia okolicznościowe
12.00 − Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sigillum Civitatis Smigrod
12.15 − Zakończenie uroczystości

Na obiektach Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie odbyły się eliminacje powiatu jasielskiego do dwudziestego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Wzięły w nich udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Jasła, Trzcinicy, Kołaczyc i Nowego Żmigrodu.

Czytaj więcej...

Trwa nabór do projektu pt. „Od bierności do aktywności”, skierowanego do osób w wieku 18−29 lat, w tym niepełnosprawnych, zamieszkujących w powiecie jasielskim, krośnieńskim, miasto Krosno, strzyżowskim, brzozowskim i dębickim, posiadających niskie kwalifikacje (tj. wykształcenie co najwyżej średnie w tym osoby bez kwalifikacji), należących do grupy NEET, tj. łącznie spełniających następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram