^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

droga desznicaZakończono remont dróg gminnych: Desznica – Hałbów w Desznicy oraz „Na Góry” w Kątach. Zakończono też procedurę wyłonienia wykonawców kolejnych inwestycji – remontu drogi gminnej w Sadkach oraz w Mytarce.

Czytaj więcej...

W gminie Nowy Żmigród obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów w miejscach pamięci narodowej. O godzinie 14:00 w Kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, którą poprowadził ks. Henryk Maguda – proboszcz parafii. Po niej na Placu Kościuszki przy Pomniku Poległych Członków Ruchu Oporu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, pomordowanych przez gestapo w latach 1939–1945, nastąpiło uroczyste wystawienie warty honorowej przez 21. Batalion Dowodzenia z Rzeszowa pod dowództwem plutonowego Mirosława Jaklewicza, wspólna modlitwa za poległych walczących o wolność oraz odczytanie apelu pamięci, którego dokonał porucznik Robert Adamczyk.

Czytaj więcej...

FLORIANY PartnerzyGłównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

 

Wykaz firm wybranych do świadczenia usług odśnieżania dróg gminnych
na terenie gminy Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2016/2017
Lp.
Wykonawca
Sołectwo
1
 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Jasielska 25,
38-230 Nowy Żmigród
Grabanina, Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie – „I Góry” i „II Góry” Łysa Góra, Łysa Góra, Kąty
2
 
Firma Usługowa Małgorzata Doktór,
Desznica 27, 38-230 Nowy Żmigród
Desznica
3
 
Firma handlowo Usługowa „Na Koloni” Kuciński Andrzej,
Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród
Makowiska, Nienaszów-Sośniny
 
4
 
Smyka Stanisław,
ul. Węgierska Mała 17, 38-230 Nowy Żmigród
Nowy Żmigród
5
 
Alicja Nawracaj,
Mytarz 69, 38-230 Nowy Żmigród
Mytarz , Mytarka, przysiółek „Za wodą” Gorzyce
6
 
Daniel Osika,
Łężyny 181, 38-230 Nowy Żmigród
Łężyny
7
 
Katarzyna Przybyłowska,
Jaworze 8, 38-230 Nowy Żmigród
Jaworze
8
 
Firma Usługowa Robert Kowalczyk,
Łajsce 127, 38-204 Tarnowiec
Gorzyce
9
 
Stanisław Bilski,
Brzezowa 52, 38-230 Nowy Żmigród
Brzezowa
10
 
Części zamienne do ciągników Alicja Durał,
Toki 114, 38-230 Nowy Żmigród
Sadki, Toki
11 F.U.H.P. Obróbka Drewna Produkcja i Usługi Marek Miśkowicz, Skalnik 321, 38-230 Nowy Żmigród Skalnik
 

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara wraz z delegacją gościli w mieście Putnok na Węgrzech, gdzie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 60. rocznicę „rewolucji węgierskiej” 23 października. W tym dniu nastąpiło też wręczenie odznaczeń przyznanych przez samorząd i radnych miasta Putnok „Wyróżnienie Miasta Putnok”. Jedną z trzech wyróżnionych osób – za zaangażowanie na rzecz przyjaźni miast partnerskich Putnok i Nowy Żmigród, była Pani Maria Adamska ze Skalnika – Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram