^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


spotkania fotowoltaika 3W maju ubiegłego roku Gmina Nowy Żmigród rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród”. Głównym jego celem jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie kolektorów słonecznych do ciepłej wody, instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, automatycznych kotłów centralnego ogrzewania oraz gruntowych pomp ciepła, co w konsekwencji ma wpłynąć na  redukcję  emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, zamontowane w domach uczestników projektu, mają przyczynić się zarówno do poprawy komfortu życia mieszkańców, jak również wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych.

Czytaj więcej...

10 kwietnia na placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017. Do turnieju zgłoszono 6 drużyn ze szkół podstawowych (Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nowy Żmigród) i 4 drużyny z gimnazjów (Kąty, Łężyny, Nowy Żmigród, Nienaszów).

Czytaj więcej...

W tym numerze:

> Kolektory słoneczne w gminie − czas na podsumowanie

> Rada Gminy przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji

> Historia zespołu „Pancer” – aneks

> Przy kawie rozmowy o teatrze

> Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Mytarce

> UKS „Tempo” Nienaszów na meczu reprezentacji Polski U-21 Polska – Włochy

> Ruszyła piłkarska wiosna

> O Waliku reportaż znad Brzezowej

„Region Żmigrodzki” nr 4/17/171

dukielska2Rozpocznie się budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Żmigrodzie przy ul. Dukielskiej – pomiędzy słupami 1/5/5-80P a 8/5/5-80P. Po lewej stronie drogi z Nowego Żmigrodu w kierunku Dukli zamontowanych zostanie 8 kompletnych słupów wraz z oprawami, a do zasilania tego odcinka wybudowany zostanie nowy układ pomiarowo-sterujący.

Czytaj więcej...

Spotkania odbędą się:
− 5 kwietnia 2017 r.,  godz. 12:00 w Komańczy, w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy,
− 5 kwietnia 2017 r., godz. 16:00 w Dukli, w Ośrodku Kultury w Dukli w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, ul. Trakt Węgierski 38, Dukla,
− 6 kwietnia 2017 r., godz. 13:00 w Nowym Żmigrodzie, w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. A. Mickiewicza 4, Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

XXX sesja 1Głównym celem zorganizowanej 29 marca XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023 oraz udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na remont drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa w miejscowości Kąty.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 826 21

ogłasza nabór na stanowisko − asystent rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa