^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


PGE

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Nowy Żmigród:
Toki, Sadki, Grabanina, 09.06.2021 r., godz. 8.00–18.00, stacja: Toki 4, 5;
Toki, Nowy Żmigród, 10.06.2021 r. (ul. Jasielska), godz. 8.00–18.00, stacja: Toki 1, 2, Nowy Żmigród - oczyszczalnia.

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/1-2021/

SKOW dniach 19–25 kwietnia 2021 r. został zorganizowany konkurs, którego celem było zmierzenie poziomu edukacji ekonomicznej w praktyce w danej szkole.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, podczas spotkania, które odbyło się 13 maja na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotyczące realizacji zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Gmina Nowy Żmigród będzie udzielać wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania i rozliczania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania. Osobą prowadzącą projekt na terenie naszej gminy będzie Krystian Gaworowski – podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu.

Czyste powietrze

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa