^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 25 05 201625 maja odbyło się posiedzenie Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. W czasie jego trwania, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, radni zatwierdzili sprawozdanie z realizacji planu finansowego Ośrodka za 2015 r.

Czytaj więcej...

plakat gus 2016Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji.

Promowanie badania wpłynie na wzrost świadomości respondentów, a opracowane wyniki będą służyć społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi rolnictwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii: 22 279 99 99.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014–2020
OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA
DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE
WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ
WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Przyjmowanie deklaracji w pokoju nr 26 ( II piętro)
w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród w
dniach:
23 i 24 maja 2016 roku w godz. 7:30–15:30
25 maja 2016 roku w godz. 7:3017:00
27 maja 2016 roku w godz. 7:3014:00
30 i 31 maja 2016 roku w godz. 7:30–15:30

Do wniosku dołączyć należy kopię dowodu wpłaty za wykonanie audytu wstępnego, w wysokości 50 zł.

Dowód wpłaty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 − prezentacja ze spotkań

ks12 maja br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisał umowę z wykonawcą dotyczącą realizacji dodatkowych instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

mammo 2016

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie oraz Fundacja SOS Życiezapraszają na:
bezpłatne badania mammograficzne:
Panie w wieku 50–69 lat (bezpłatne badanie raz na 2 lata)
bezpłatne badania cytologiczne:
Panie w wieku 25–59 lat (bezpłatne badanie raz na 3 lata).

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 17 582 40 60.

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS ŻYCIE z Mielca przeprowadzi badania profilaktyczne w mammobusie  20 i 23 maja 2016 r.

Mammobus stanie w Nowym Żmigrodzie obok Ośrodka Zdrowia,
w godz. 9.00–17.00.

UWAGA! Cytomammobus fundacji SOS ŻYCIE jest jedynym na podkarpaciu realizatorem programów profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy, a także bezpłatnej dalszej diagnostyki, dlatego tak ważny jest wybór cytomammobusu z czerwonym serduszkiem. Zapraszamy na badania!

ARR LogoProducenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT 2014.jpgPodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23 maja – 5 czerwca 2016 r. planowana jest akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

Czytaj więcej...

Plakat B2 plakaty na etap glosowania page 001 siedliska zmPODWÓRKA NIVEA to wyjątkowe Rodzinne Miejsca Zabaw. Zbudowane zostaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą najwięcej Państwa głosów. Te Rodzinne Miejsca Zabaw to idealny sposób na integracje i spędzanie czasu dla rodziców i ich pociech. W br. do udziału w ogólnopolskim konkursie „Podwórko NIVEA” została zgłoszona lokalizacja − Siedliska Żmigrodzkie.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram