^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 23 maja 2017 roku o godz. 1300 i 1315 odbędzie się głośna próba syren alarmowych,
w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania pk. „2017”.

     Ćwiczebnie ogłoszone zostaną sygnały alarmowe:
– ogłoszenie alarmu (godz. 1300) – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
– odwołanie alarmów (godz. 1315) – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

W tym numerze:

> 226. rocznica uchwalenia Konstytucji

> Nowy aparat do badań USG trafił do ośrodka zdrowia

> Wicemarszałek Maria Kurowska i Wójt Gminy Grzegorz Bara podpisali umowę. Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków

> Trwa budowa kaplicy cmentarnej w Nienaszowie

> Przy kawie rozmowy o teatrze (cz. II)

> Z historii Koła Gospodyń Wiejskich w Makowiskach

> Kamil Cygan świetnie rozpoczął sezon

> Piłkarski kwiecień

> UKS „Tempo” Nienaszów czwartą drużyną w województwie

> Użytkownicy i właściciele ziemi miejscowości obecnej gminy
Nowy Żmigród według Metryki Józefińskiej w latach 1785–1789
(dominium Osiek, dominium Dębowiec)

„Region Żmigrodzki” nr 5/17/172

Miasto Jasło oraz pięć gmin z powiatu jasielskiego (g. Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski) będą realizować projekt dotyczący poprawy jakości kształcenia. Projektem, którego głównym celem jest efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), objętych jest 14 szkół, 177 nauczycieli i 1400 uczniów.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy oczyszczalnia13 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Wicemarszałek Marię Kurowską a Gminą Nowy Żmigród reprezentowaną przez Wójta Gminy Grzegorza Barę umowa o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

prow

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę Nr 293/5873/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej...

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa gastronomiczna i handlowa imprezy plenerowej pn. „Dni Ziemi Żmigrodzkiej 2017” /impreza masowa, wstęp wolny/, 30 lipca 2017 r. w Nowym Żmigrodzie wraz z zabezpieczeniem ochrony oraz wesołe miasteczko wraz z zapewnieniem agregatu prądotwórczego o mocy 300 kw.

Zapytanie

Druk oferty

 

Propagując zdrowy styl życia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyszła z propozycją spędzania wolnego czasu w pięknych zakątkach Beskidu Niskiego dla młodzieży gimnazjalnej z terenu naszej gminy. Przyjęty program wycieczek turystycznych zakłada zdobycie 18 szczytów w Beskidzie Niskim o różnym stopniu trudności − od 641 m n.p.m. do 997 m n.p.m.

Czytaj więcej...

sala w LezynachRozpoczęły się prace remontowe pomieszczeń budynku domu ludowego w miejscowości Łężyny. Zaplanowano m.in. odnowienie sali głównej – ścian oraz remont częściowy sufitu podwieszanego, a także odnowienie ścian kuchni, zaplecza kuchennego i sanitariatów oraz inne drobne prace remontowe.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa