^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


SESJA 28 12 2016 128 grudnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023. Po obradach w komisjach i pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, radni na sesji jednogłośnie przyjęli budżet po autopoprawkach po stronie dochodów w wysokości 34 755 792,90 zł, a wydatki gminy zaplanowano na poziomie 35 241 892,90 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 486 100,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Czytaj więcej...

drogi rolnicze 2016 4W listopadzie zakończono remonty trzech dróg rolniczych na terenie gminy Nowy Żmigród. Prace wykonywane były w Tokach na działce nr 66 (600 m), w Starym Żmigrodzie na działce nr 65 i nr 292 w Nowym Żmigrodzie (365 m) oraz w Nienaszowie-Sośninach na działce nr 1804 (300 m).

Czytaj więcej...

lampy 2016 1Zakończono zaplanowane na 2016 r. prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Łysa Góra, Gorzyce i Kąty. W Łysej Górze trwają jeszcze procedury zawarcia umowy na dostarczanie energii. Po dopuszczeniu do włączenia przez zakład energetyczny, oświetlenie niezwłocznie zostanie uruchomione.

Czytaj więcej...

Zakończono remont dwóch dróg „powodziowych” – w Mytarce na działce nr 304 oraz w Sadkach na działce nr 384. Zakres prac określony został na podstawie protokołu strat, sporządzonego po ulewnych opadach deszczu w 2011 r. W Mytarce na drodze o długości 247 m wykonana została podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa, zaś w Sadkach podbudowa na całości drogi (844 m), czyszczenie rowów i nawierzchnia asfaltowa na odcinku 130 m.

Czytaj więcej...

logo rewitalizacjaZarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 222/4493/16 z 11 października rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Gmina Nowy Żmigród uzyskała 95,5 pkt i tym samym znalazła się na 57 pozycji na liście projektów, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programu. Przyznane dofinansowanie stanowi 90% wartości zadania.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Żmigródz dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznego wglądu Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Podkarpackiego
Nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 grudnia 2016 r. dotyczący obowiązujących zakazów i nakazów od 28.12.2016 r. wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram