^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z realizacja działań określonych w pkt. 2.1.2. oraz 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014−2020, związanych z wymogiem przekazania organom samorządu terytorialnego zaktualizowanych baz danych instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje ww. bazy teleadresowe.

Czytaj więcej...

udt a3f 4Każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 18 lat może za darmo zdobyć uprawnienia UDT. Niezależnie od tego czy uczy się, pracuje, jest bezrobotny. Oferujemy pakiet darmowych szkoleń dla magazynierów składający się z kursów: obsługa żurawi przenośnych (HDS) i podestów ruchomych montowanych na podjeździe oraz kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych. Wystarczy tylko zgłosić się do biura projektu i uzupełnić formularz zgłoszeniowy bądź pobrać go ze strony internetowej i dostarczyć.

Więcej informacji w biurze projektu: ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło lub pod numerami telefonów: 13 44 06 081 lub 667 634 178.

W związku z realizacją projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród" współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014−2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Wójt Gminy Nowy Żmigród i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie poszukują nauczyciela logopedy oraz instruktora rytmiki.

Czytaj więcej...

logo poklW związku z realizacją projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród" Wójt Gminy Nowy Żmigród i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie informuje, iż są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku 3 i 6 lat zamieszkujących na terenie podkarpacia, a w szczególności naszej gminy.

Czytaj więcej...

 
OSTRZEŻENIE Nr 80
Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-06-29 11:00:00 do 2017-06-29 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, w obszarach górskich do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 85% (Burze z gradem)
Uwagi: Obowiązują: Do godz.18:00 dnia 29.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 77 na UPAŁ/1 wydane o godz.12:20 dnia 27.06.2017.
Czas wydania: 2017-06-29 06:23:00
Synoptyk: Szymon Pysz
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa