^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W sobotę 18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się zjazd członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Jasielskiego, w trakcie którego złożone zostało sprawozdanie z działalności zarządu, a także wybrano władze na kolejny okres kadencji. Funkcję prezesa objął Jan Bożętka – sołtys Siedlisk Żmigrodzkich.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie przypomina mieszkańcom gminy, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Po tym okresie prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

sesja 22 06 1W środę 22 czerwca br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, na której zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. i jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na 31.12.2015 r. po stronie planu dochodów wynosił 31 691 320,73 zł, a po stronie planu wydatków – 33 143 320,73 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej wyniosło 31 224 054,97 zł i w stosunku do przyjętego na 2015 r. planu zrealizowane zostało w 98,5%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 31 069 653,53 zł, co stanowi 93,7% planu. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.

Czytaj więcej...

27 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Nowy Żmigród dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Żmigród. Nagrody rzeczowe przyznawane są, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w danym roku szkolnym, na wniosek dyrektora szkoły, dla 20 uczniów z minimalną średnią ocen 5,0 – 15 ze szkół podstawowych i 5 z gimnazjów. Ich przyznawanie ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i uczniów posiadających osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

Czytaj więcej...

uks 19 06W niedzielę 19 czerwca braliśmy udział w turnieju rocznika 2009 „Śnieżka Cup” w Dębicy. Jeszcze rano zastanawialiśmy się czy warto jechać tak daleko bez rezerwowych – choroby wyeliminowały pięciu zawodników. Rodzice jednak jednogłośnie zadecydowali, że się nie poddajemy i walczymy mimo przeciwności.

Czytaj więcej...

produkty regionalne

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja organizuje w dniu 06.08.2016 r. wydarzenie mające na celu promocję naturalnych, tradycyjnych i ekologicznych produktów lub wyrobów lokalnych.


W związku z tym zainteresowane osoby, podmioty z terenu działania LGD Nowa Galicja, tj. gminy: Jasło, Tarnowiec, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Dębowiec, Nowy Żmigród i Krempna chcące zaprezentować swoje produkty lub wyroby prosimy o kontakt z LGD.


Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Nowa Galicja, ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce lub pod numerami telefonu: 510 180 236, 515 205 894, 512 189 603.

list krus wakacje 2016Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci,

za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza