^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


BLPInformujemy, że w terminie 19–20 czerwca 2021 pododdziały 33 blp w Dębicy realizowały będą szkolenie rotacyjne na terenie gminy Nowy Żmigród, w tym na obszarach leśnych. Szkolenie odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Dukla (rejon Kąty–Chyrowa) oraz na terenie lasu parafii Desznica w m. Kąty. Szkolenie będzie miało charakter ogniowy, co oznacza, że podczas jego trwania będą wykorzystane środki pozoracji pola walki (amunicja ślepa). Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż. i bhp.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa