^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


akademia umiejetnosci plakatOd 11 września do 28 września br. prowadzony będzie I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.

Czytaj więcej...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 12.09.2017 do godz. 07:30 dnia 13.09.2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1  
Przebieg: W rejonach podgórskich prognozuje się opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 13.09.2017 do godz. 07:30 dnia 14.09.2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1  
Przebieg: W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 14.09.2017 do godz. 07:30 dnia 15.09.2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1  
Przebieg: W rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania godz. 15:20 dnia 11.09.2017

Informuję o planowanej w dniach 21−30 września 2017 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna − jesień) wykładaniu szczepionki.

Czytaj więcej...

DSC07682W dniach 11−12 września na żmigrodzkim rynku w Ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda przeprowadzane są BEZPŁATNE profilaktyczne badania ultrasonograficzne dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny.

W dniu dzisiejszym do godz. 14.00 przebadano około 40 dzieci.

Są jeszcze wolne miejsca na dzień jutrzejszy tj. 12 września na godziny przedpołudniowe.

Zapisy pod nr tel. 13 44 82 609 w godz. 7:30−15:30 lub bezpośrednio w ambulansie.

Zapraszamy!

W dniach 11 i 12 września 2017 r. do Nowego Żmigrodu zawita Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda. Celem jego przybycia będzie przeprowadzenie BEZPŁATNYCH Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. Badaniami objęte będą dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je radiolodzy na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny.

Zapisy pod nr tel. 13 44 82 609 (poniedziałek − czwartek w godz. 7:30−15:30, piątek w godz. 7:30−14:00).

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Czytaj więcej...

Od 1 października 2017 r. dla 1 400 uczniów w szkołach objętych projektem pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014−2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00, będą prowadzone zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne).

Czytaj więcej...

W niedzielę 3 września w Kątach odbyła się finałowa edycja „Pucharu Smoka MTB”. Zawodnicy startujący w Kątach mieli przed sobą nie lada wyzwanie. Czekała na nich wymagająca i pofałdowana trasa, którą organizatorzy zapowiadali jako jedną z najtrudniejszych w cyklu.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 19 września br. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania będzie fundusz sołecki na 2018 r.

sesja 18 08 2017Podczas XXXV sesji Rady Gminy, która miała miejsce 18 sierpnia radni podjęli szereg uchwał związanych przekazaniem realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Dokonano także zmian uchwały budżetowej, wynikających z bieżących i planowanych do realizacji zadań, a także udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa