^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021 r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych – FPZ f1, umożliwiający uczestnikom funduszy promocji złożenie niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Czytaj więcej...

NarkotestW środę 5 maja 2021 r. w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, Wójt Gminy Grzegorz Bara wraz z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszardem Szarzyńskim, przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Grzegorza Sztygara sprzęt służący pobieraniu i analizie próbek do testów narkotykowych.

Czytaj więcej...

W związku z otrzymaniem z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie maseczek chirurgicznych z przeznaczeniem dla mieszkańców naszej gminy, poniżej zamieszczamy harmonogram i miejsca ich dystrybucji, w poszczególnych miejscowościach (sołectwa nieuwzględnione w wykazie organizowały dystrybucję we własnym zakresie).

Czytaj więcej...

181255445 4339528556059644 469977433245208461 nW tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. była najważniejszym osiągnięciem Sejmu Czteroletniego. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa