^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logo dppNa terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO). Punkty te prowadzone są przez Okręgową Izbę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Rzeszowie oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Czytaj więcej...

Punkt konsultacyjnyZwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie to zadania własne gmin, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wywiązując się z tych obowiązków, od 16 marca 2015 r., rozpoczął działalność Punkt konsultacyjny, w ramach którego dostępne są porady specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Od 12 marca br. Punkt poszerza działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Czytaj więcej...

Rolniku nie daj się kleszczom„Rolniku nie daj się kleszczom!” – tak brzmi hasło kolejnej kampanii prewencyjnej KRUS kontynuowanej w 2021 roku, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, obecnie najczęściej odnotowywanych chorób zawodowych rolników.

Czytaj więcej...

We wtorek, 9 marca o godz. 20:55 produkcja Telewizji Obiektyw „Jako w niebie, tak i w Komańczy", której Gmina Nowy Żmigród jest sponsorem, będzie miała premierę w Polskiej Telewizji (powtórka w niedzielę, 14 marca o godz. 10:00 w TVP1). Serdecznie zapraszamy! 

 Jako w niebie tak i w komanczy premiera tvp

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa