^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Lp.

Wykonawca

Sołectwo / część

1

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród

Desznica, Jaworze
Kąty
Łysa Góra
Siedliska Żmigrodzkie, I i II „Góry” Łysa Góra
Stary Żmigród

2

Usługi Dekarskie Wojciech Ladziński
Nienaszów 319, 38-230 Nowy Żmigród

Gorzyce
Grabanina
Łężyny
Sadki
Toki

3

Firma Handlowo-Usługowa „Na Kolonii” Andrzej Kuciński,
Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród

Makowiska
Nienaszów-Sośniny

4

Stanisław Bilski,
Brzezowa 52, 38-230 Nowy Żmigród

Brzezowa

5

Stanisław Nawracaj,
Mytarz 69, 38-230 Nowy Żmigród

Mytarz, Mytarka, przysiółek „Za wodą” Gorzyce
Nowy Żmigród

6

F.U.H.P. Obróbka Drewna Produkcja i Usługi Marek Miśkowicz
Skalnik 31, 38-230 Nowy Żmigród

Skalnik

7

Zimowe Utrzymanie Dróg Smyka Stanisław
ul. Węgierska Mała 17, 38-230 Nowy Żmigród

Praca pługiem wirnikowym

Rola Rolnika by upadku unikał„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi w 2020 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych. W 2019 roku Kasa wypłaciła 10.295 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (4 975) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 6 rolników straciło życie.

Czytaj więcej...

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach:
(1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
(2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz
(3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.
Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem w roku bieżącym niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały ogrom strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej województwa podkarpackiego Wojewoda Podkarpacki zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2020 roku (środa)
o godzinie 14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie,
prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Czytaj więcej...

126171863 3871746186171219 2961958855521143896 oInformujemy mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że w dniach od 23 do 24 listopada bieżącego roku (poniedziałek i wtorek), będą wykonywane roboty drogowe – remonty nawierzchni, na ul. Krakowskiej (dojazd do Ośrodka Zdrowia) oraz na odcinku ul. Gorlickiej (wyjazd przy aptece) w Nowym Żmigrodzie. Na czas prowadzonych robót, drogi zostaną wyłączone z użytku dla pojazdów kołowych.

Czytaj więcej...

roses 3887414 960 720

 

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
to szczególna sposobność do przekazania wyrazów uznania i podziękowania
za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

Z tej okazji składam wszystkim Pracownikom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy
wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Życzę Państwu satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara 

1920x810Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej...

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” w gminie Nowy Żmigród

 

znaki strona www

 

I. Jaki jest cel realizacji programu?

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa