^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


konkurs piosenki obcojęzycznej lo 2015Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie
zaprasza uczniów klas gimnazjalnych do wzięcia udziału
w II Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

Konkurs odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godzinie 10:00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Patronat Honorowy nad imprezą objął
Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

rozbudowa kanalizacji lezynyRozstrzygnięto przetarg związany z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyny”. W północnej części wsi wybudowany zostanie odcinek sieci kanalizacji (370 m), do którego będzie mogło zostać dodatkowo podłączonych 7 gospodarstw domowych. Zadanie, którego wartość wynosi 109 101,00 zł brutto, zrealizowane zostanie do końca kwietnia br.

Czytaj więcej...

1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy  kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.  

Czytaj więcej...

vet logoPowiatowy Lekarz Weterynarii podaje informacje dotyczące obowiązku badania w kierunku włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny. Obowiązek ten wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2007, poz. 1370 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

W dniach 2 – 6 lutego nasza Szkółka uczestniczyła w rozgrywkach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle. W poniedziałek 2 lutego turniej rozegrali chłopcy z roczników 2002 i młodsi, w czwartek 5 lutego swoje umiejętności zaprezentowali chłopcy z roczników 2004 i 2005, a w piątek 6 lutego – z rocznika 2006 i 2007. Turnieje rozgrywane były systemem każdy z każdym. Wiedząc, że piłka nożna to sport drużynowy, który dzięki systematyce i pracy w grupie daje wymierne efekty, nasi adepci po raz kolejny udowodnili, że sumiennie podchodzą do pracy na treningach, które przekładają się na grę w turniejach. Wszyscy uczestnicy turniejów w Jaśle otrzymali pamiątkowe medale oraz darmowy wstęp na basen kryty lub lodowisko.

Czytaj więcej...

remont oz 1W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie trwają prace związane z rozbudową, przebudową i adaptacją budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmierzające do polepszenia obsługi pacjentów. Modernizacji podlega recepcja, sanitariaty i ciągi komunikacyjne, a dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych zamontowana zostanie nowoczesna winda. Na tę część inwestycji, którą do 10 marca br. zrealizować ma firma Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski z siedzibą w Krempnej, wydatkowana zostanie kwota 340 tys. zł, z czego 200 tys. w formie dotacji przeznaczono z budżetu Gminy Nowy Żmigród, natomiast 140 tys. zł pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Ponad 500 tys. zgłoszeń odebrali w 2014 r. operatorzy numeru alarmowego 112 w rzeszowskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Zasięgiem systemu powiadamiania ratunkowego i numeru 112 objęta jest cała Polska, w tym województwo podkarpackie. Każdy z tego numeru alarmowego może skorzystać, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Jednak bardzo niepokojące jest to, że prawie 80% telefonów to zgłoszenia fałszywe − powiedziała wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska podczas konferencji prasowej.

Czytaj więcej...

odblaski 1Policjanci z komisariatu w Nowym Żmigrodzie prowadząc działania ukierunkowane na bezpieczeństwo osób pieszych rozdawali elementy odblaskowe. Podczas spotkań z dziećmi, jak również w trakcie kontroli drogowych funkcjonariusze zachęcali do noszenia odblasków i przypominali o zmianie przepisów dotyczących ich stosowania przez pieszych. Fundatorem odblaskowych opasek i współorganizatorem działań było Stowarzyszenie „Subregion Magurski − Szansa na Rozwój”. Łącznie rozdano ponad pół tysiąca odblasków. 

 

 

Czytaj więcej...

Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nowy Żmigród mające na celu zaopiniowanie projektów statutów poszczególnych sołectw. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Żmigród posiadające czynne prawo wyborcze do organów gminy. Konsultacje polegają na: zwołaniu zebrania wiejskiego, omówieniu z mieszkańcami projektu statutu sołectwa, podjęciu stosownej uchwały, a także kierowaniu do Wójta Gminy oraz do Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie uwag do projektu statutu sołectwa. Jedną z proponowanych zmian w statutach są zasady i tryb wyboru sołtysa. Podstawą do ubiegania się o funkcję sołtysa miałoby być zarejestrowanie komitetu wyborczego sołtysa w rejestrze komitetów wyborczych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, natomiast głosowanie przeprowadzane byłoby w lokalu obwodowej komisji wyborczej wyposażonej w urnę, w godzinach 8.00 − 18.00, w dniu ustawowo wolnym od pracy. 

Czytaj więcej...