^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W miesiącu wrześniu w sołectwach gminy nowy Żmigród odbędą się zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia funduszu soleckiego na 2016 r. oraz w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej. Spawy związane z projektowaniem sieci kanalizacji omawiane będą w miejscowościach Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Stary Żmigród oraz miejscowościach Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka, Toki, Sadki, Gorzyce i Łężyny (dla mieszkańców którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej).

Czytaj więcej...

sanepid logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle ostrzega przed osobami, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informuję, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów. W przypadku pojawienia się takich osób, należy ich wylegitymować i zgłosić Policji, bowiem praktyki takie mają znamiona oszustwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle
lek. med. Dariusz Pomprowicz

Okres wakacyjny to szczególny czas dla każdego dziecka. Czas wyczekiwany z tęsknotą za odpoczynkiem, rozmaitymi wrażeniami oraz wycieczkami. Niektórzy spędzają wakacje daleko od domu, nawet za granicą, a inni u babci lub na własnym podwórku. Niemniej jednak dla wielu dzieci możliwość wyjazdów, czy dostęp do urozmaiconych form spędzania wakacji jest ograniczony. By temu zaradzić wzorem ubiegłych lat w okresie wakacji funkcjonowały wakacyjne świetlice środowiskowe, których priorytetowym zadaniem stało się aktywne organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła w dniu 31 sierpnia 2015 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 roku suszy. Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy do Biura Terenowego ARiMR w Jaśle w terminie do 30 września 2015 r. Informacji szczegółowych udzielają: Biuro Terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle − tel. 13 44 842 81, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie − tel. 13 44 826 14.

Czytaj więcej...

logo arimrKierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle informuje rolników, którzy złożyli wnioski o płatność do gruntów rolnych na rok 2015 o zasadach zgłaszania przypadków wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w odniesieniu do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i płatności rolnośrodowiskowej. Osobą właściwą w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, jest Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle, działający na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 12 wrzesnia br. o godz. 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania bedzie fundusz sołecki, sprawy związane z kanalizacją ul. Dukielskiej
oraz tych mieszkańców, którzy nie mają z różnych względów do niej dostępu,
a także inne sprawy związane z miejscowością.

Sołtys
Edward Bakuta

proj kanRozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach – Gmina Nowy Żmigród”.

Czytaj więcej...

rajd PWSZ 4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów kontynuując piękną inicjatywę i przychylny klimat Kanclerza PWSZ w Krośnie Franciszka Tereszkiewicza zorganizowało w dniu 23 sierpnia br. trzecią edycję rajdu rowerowego śladami Balinta Balassiego. Organizowane przez Towarzystwo rajdy mają na celu uczczenie pamięci tego węgierskiego poety. Po wyprawach do miejsc pamięci poety w latach ubiegłych do Odrzykonia i Rymanowa odbył się rajd do Nowego Żmigrodu, gdzie na budynku Liceum Ogólnokształcącego znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Balinta Balassiego.

Czytaj więcej...

22 sierpnia w Nowym Żmigrodzie rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające X Rocznicę Beatyfikacji pierwszego męczennika komunizmu bł. ks. Władysława Findysza. Tegoroczne obchody połączono z 25. rocznicą sakry biskupiej ks. abp. Edwarda Nowaka.

Czytaj więcej...