^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


spotkanie fundusze 29 09 129 września w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące funduszy europejskich na lata 2014–2020 dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy, radni i sołtysi, prowadzili przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie – Barbara Belczyk oraz Marcin Sołtys.

Czytaj więcej...

Zakup do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy i Skalniku zestawów zabawowych wraz z montażem oraz wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej był częścią realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród projektu pn. „Równy start”. Zestaw zabawowy w kształcie statku zawiera elementy zabawowe: trap ruchomy, trapy i mostki stałe, rurę strażacką, drabinki, ściankę wspinaczkową, ściankę wspinaczkową linową, siatkę poziomą linową oraz zjeżdżalnię.

Czytaj więcej...

Informuję o planowanej w dniach 25 − 30 września 2015 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna − jesień) wykładaniu szczepionki.

Czytaj więcej...

dzien otwarty przedszkole 2015

 

 

Piknik organizowany przez Przedszkole Gminne w Nowym Żmigrodzie
zostaje przeniesiony na dzień 04.10.2015 r. 

Przepraszamy i zapraszamy 04.10.2015 r.

16 września 44 uczniów kl. VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego z terenu gminy Nowy Żmigród udało się na wycieczkę na trasie Sanok–Polańczyk. Wycieczka była częścią gminnej akcji Gmina Nowy Żmigród mówi STOP DOPALACZOM! organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

SOSZycie mammografiaGmina Nowy Żmigród kolejny raz podjęła współpracę z NZOZ Ośrodkiem Diagnostycznym Chorób Nowotworowych Fundacji „SOS ŻYCIE” w Mielcu w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych kobiet. Badaniami objęta jest populacja kobiet  w wieku 50 − 69 lat aby wykryć wczesne stadia nowotworu piersi (badanie mammograficzne bezpłatne raz na 2 lata, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz populacja kobiet w wieku 25  59 lat w celu wykrycia wczesnego raka szyjki macicy (badania cytologiczne bezpłatne raz na 3 lata). Takie systematyczne działania prowadzą do zmniejszenia umieralności wśród kobiet.


Łucja Bielec Pełnomocnik Fundacji SOS Życie                Grzegorz Bara Wójt Gminy

Ubiegający się poszkodowany rolnik o pomoc finansową w postaci dopłat do hektara odpowiednio w wysokości 800 zł przy stratach powstałych w sadach i krzewach owocowych i 400 zł. do hektara dla pozostałych upraw  (przy braku ubezpieczenia upraw od co najmniej jednej z klęsk żywiołowych - pomoc pomniejszona o połowę) przedkłada do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle ul. Słowackiego 6 w terminie od 11 do 30 września br. wniosek wraz z protokołem z oszacowanych strat przez Gminną Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego ds. szacowania zakresu i wysokości strat, które powstały na skutek niekorzystnych zjawisk.

Czytaj więcej...

konsultacjeLSR NowaGalicjaW dniach 7–10 września 2015 r. odbył się cykl siedmiu spotkań konsultacyjnych w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 dla obszaru Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, obejmującego 7 gmin powiatu jasielskiego: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec.

Czytaj więcej...

recertyfikacja 213 września br. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się kurs recertyfikacyjny z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W kursie tym udział wzięli strażacy z gminy Nowy Żmigród, którzy w 2012 roku nabyli tytuł ratownika kpp zdając egzamin państwowy. Weryfikacja uprawnień kpp odbywa się, co trzy lata i dokonuje jej komisja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

konferencja dopapalcze 11 09 02Młody mężczyzna przywiązany pasami do szpitalnego łóżka wyrywa się, jest agresywny. Krzyczy, głośno dyszy. W tle słychać nasilające się bicie serca. Lekarze i pielęgniarki z całych sił starają się go przytrzymać, przypinają go pasami. W końcu serce mężczyzny przestaje bić i słychać tylko piszczące maszyny. „Dopalacze kradną życie”... Spotem „Taki z Ciebie mocarz" zrealizowanym przez młodzież, wolontariuszy skupionych wokół programu Komendy Głównej Policji – „Profilaktyka a Ty” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną życie” rozpoczęła się w dniu 11 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie konferencja poświęcona problematyce dopalaczy.

Czytaj więcej...