^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


krus kwadratOd dnia 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe, do ZUS czy do KRUS. Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej...

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie przy współpracy Parafii Rzymskokatolickiej pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie już po raz piąty organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków cmentarza parafialnego w Nowym Żmigrodzie. W bieżącym roku do współpracy przy organizacji kwesty zaprosiliśmy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie. Kwesta odbędzie się w uroczystość Wszystkich Świętych, w niedzielę 1 listopada 2015 roku.

Czytaj więcej...

We wtorek 27 października odbył się finał powiatowy turnieju Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku w kategorii chłopców 12-letnich. Na turniej finałowy zgłosiło się 5 drużyn: SP 2 Jasło, UKS 6 Jasło, UKS Tempo Nienaszów, SP Osiek Jasielski i SP Krempna.

Czytaj więcej...

Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie wraz z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle rozpoczęli w szkołach na terenie naszej gminy spotkania profilaktyczne z uczniami i rodzicami poruszające problem zażywania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych w postaci dopalaczy. Spotkania są częścią akcji Gmina Nowy Żmigród mówi STOP DOPALACZOM! prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie we współpracy z tymi instytucjami.

Czytaj więcej...

w p 2015Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze w dniu głosowania, tj. 25 października 2015 r. (niedziela) otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00. Aby do lokalu wyborczego nie trafić zbyt wcześnie, przypominamy także o zmianie czasu z „letniego” na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na 2.00). Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o tym fakcie Obwodowym Komisjom Wyborczym oraz mieszkańcom, w celu uniknięcia nieprawidłowości w godzinach głosowania.

plakat przetwórstwo1Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 − 2020. Wnioski ARIMR przyjmowała będzie w terminie od dnia 01 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.

 

logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 26 października w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Sadkach odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 − 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa