^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


rodzina 500+ logoSenat RP na 10. posiedzeniu 12 lutego przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) − otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czytaj więcej...

 
Informuje się uczestników kursu narciarskiego (grupa − wtorek, środa),
że wyjazd na stok w dniu 16 i 17 lutego br. został odwołany.
Kurs, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, odbędzie się w innym terminie,
o którym uczestnicy zostaną poinformowani.
 

Od lutego br. miesięcznik − gazeta samorządowa „Region Żmigrodzki” dostępna będzie około 10 dnia każdego miesiąca, w stałych punktach na terenie gminy Nowy Żmigród. Redakcja gazety zaprasza do współpracy. Na łamach pisma chętnie wydrukujemy ciekawe informacje o ludziach i wydarzeniach w naszej gminie. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

policjaWkrótce na terenie naszej gminy rozpoczną się ferie zimowe. Dla uczniów będzie to czas beztroski i wypoczynku. Niektórzy wyjadą na zimowiska, do rodziny, wielu pozostanie w domach. Jak co roku, nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwać będą policjanci. Z myślą o dzieciach, ale też ich rodzicach, wychowawcach i organizatorach zimowych atrakcji, przedstawiamy kilka porad i informacji na temat bezpiecznych ferii.

Czytaj więcej...

spotkanie terroryzm 1Bezpieczeństwo w placówkach szkolnych było tematem szkolenia, które 4 lutego przeprowadzili w Nowym Żmigrodzie funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – nadkom. Alojzy Pasiowiec oraz asp. sztab. Anna Śnieżek. Spotkanie, skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół z tereny gminy Nowy Żmigród, odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej...

logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w miesiącu lutym 2016 r. odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Dubiński, ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób. 

Czytaj więcej...

bgrKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na specjalnym formularzu, który należy wypełnić, podpisać i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa