^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Mama, babcia, prababcia i praprababcia Anna Szot, z domu Musiał, córka Karoliny i Michała urodziła się 27 lutego 1916 r. w Stanach Zjednoczonych. W sobotę, dokładnie w 100. rocznicę swoich urodzin, obchodziła swój piękny uroczysty jubileusz, na który przybyła licznie rodzina z odległych zakątków.

Czytaj więcej...

Na XV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie radni uchwalili m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2016”, kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

Czytaj więcej...

uks 2016 0Uczniowski Klub Sportowy TEMPO Nienaszów na feriach zimowych brał udział w 6 turniejach piłki nożnej w Jaśle, Dukli i Bukowsku. Dla wielu dzieci były to pierwsze turnieje w życiu, tak więc radość i zadowolenie ze strzelonych bramek były ogromne. Jesteśmy pewni, że dla najmłodszych to początek fantastycznej przygody i zabawy z piłką nożną. Postawa naszych zawodników bardzo cieszy i można całkiem śmiało stwierdzić, że rośnie nam kolejny dobry rocznik chłopaków i dziewczynek, którzy chcą uczyć się piłkarskiego rzemiosła.

Czytaj więcej...

Plakat Modernizacja ogólny 2016r kopiaOd 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. ARiMR przyjmuje wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które finansowane jest ze środków PROW 2014 – 2020. Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

IMG 4391

 

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną okazję
do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii!
Nie czekaj, zarejestruj się już teraz!

 

Czytaj więcej...

logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniach:
2 marca 2016 roku w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Siedliskach,
7 marca 2016 roku w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Gorzycach,
9 marca 2016 roku w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Jaworzu,
21 marca 2016 roku w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Makowiskach
odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014−2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!
 
Informuje się uczestników kursu narciarskiego,
że wyjazdy na stok w dniach 22−24 lutego br. zostały odwołane.
Kursy, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, odbędą się w innych terminach,
o których uczestnicy zostaną poinformowani.
 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po badaniach wody przeprowadzonych dnia 18.02.2016 r. z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaśle, nie została wykryta bakteria Clostridium Perfringens. Woda jest zdatna do picia pod wzgledem baktriologicznym i warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na podwyższoną mętność.

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie zawiadamia, iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Nowym Żmigrodzie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaśle, została stwierdzona zła jakosć wody pod wzgledem bakteriologicznym (Clostridium Perfringens) oraz została przekroczona Mętność (6,7 NTU). Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W dniach 18−19 lutego 2016 r. zostanie przeprowadzone czyszczenie wodociągu. Na czas prowadzonych działań naprawczych Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia dostęp do wody o dobrej jakości.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa