^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2015/2016 zimowym utrzymaniem objętych zostało 366,616 km dróg powiatowych, w tym: 55,371 km dróg położonych na terenie gminy Tarnowiec będzie utrzymywane przez Gminę Tarnowiec, 311,245 km pozostałych dróg będzie utrzymywane przez PZD w Jaśle. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWY ŻMIGRÓD NA LATA 2015–2020”oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Czytaj więcej...

W sobotę 5 grudnia w Dukli odbył się Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla 10-latków. Organizatorem turnieju był Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Archidiecezji Przemyskiej. Mecze rozgrywane były w hali MOSiR-u. Na turniej zgłosiło się 15 drużyn reprezentujących parafie i kluby sportowe.

Czytaj więcej...

W piątek 4 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nienaszowie odbył się Mikołajkowy Festiwal Piłki Nożnej Dzieci z rocznika 2008 i 2009. W festiwalu udział wzięło siedem reprezentacji szkół z najbliższej okolicy: Krempna, Osiek Jasielski, Łężyny, Nowy Żmigród, Makowiska, Łysa Góra i Nienaszów.

Czytaj więcej...

XIII sesja 5Zapoznanie Rady Gminy z problemami bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Żmigród w 2015 roku i planem działań na 2016 rok było jednym z tematów XIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. Radni podjęli także szereg istotnych dla mieszkańców gminy uchwał, m.in. związanych z opłatami za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, czy stawkami podatku na 2016 rok.

Czytaj więcej...

szymon bora 1Szymon Bora (ur. 1996 r.) po raz pierwszy usiadł za perkusją w wieku 10 lat, gdy tata zabrał go na próbę swojego zespołu weselnego. Perkusista tej grupy Wojciech Bochnia pokazał chłopcu jak grać i nawet ofiarował mu pałeczki. Spotkanie to, jak się potem okazało, było przełomowe. Kilka miesięcy potem, gdy Szymon szedł do 4 klasy szkoły podstawowej, równolegle rozpoczął edukację w Prywatnej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle. Trafił do klasy perkusji prowadzonej przez pana mgr Marka Burdę, który od razu zauważył u chłopca talent. Na sukces nie trzeba było długo czekać, Szymon zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie perkusyjnym w Zamościu w 2010 roku.

Czytaj więcej...

W dniu 23 listopada br. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie w sali widowiskowej GOK odbył się spektakl teatralny pt. „Kolekcjonerzy wrażeń” w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa. Na spektakl przybyli uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej oraz kl. I i II Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie wraz z wychowawcami. W tym dniu to samo widowisko obejrzeli również uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kątach.

Czytaj więcej...

W czwartek 19 listopada miały miejsce uroczystości Jubileuszu 50-lecia małżeństwa par z terenu gminy Nowy Żmigród. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Nowym Żmigrodzie, której przewodniczył ks. Henryk Maguda. Następnie Jubilaci udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

 
W niedzielę 22 listopada w godzinach popołudniowych odbyła się druga kolejka Profbud Ligi z udziałem drużyny UKS TEMPO Nienaszów. Zanotowaliśmy 6 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki. Zdobyte punkty znacznie umocniły nasz zespół na trzecim miejscu. AP Jasło i UKS 6 Jasło, które zajmują 4 i 5 miejsce tracą do nas już 11 punktów.

Czytaj więcej...

logotyp

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 27 listopada w godz. 16.00 − 18.00 w Domu Ludowym w Sadkach odbędą się warsztaty kulinarno-dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 − 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa