^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ubiegający się poszkodowany rolnik o pomoc finansową w postaci dopłat do hektara odpowiednio w wysokości 800 zł przy stratach powstałych w sadach i krzewach owocowych i 400 zł. do hektara dla pozostałych upraw  (przy braku ubezpieczenia upraw od co najmniej jednej z klęsk żywiołowych - pomoc pomniejszona o połowę) przedkłada do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle ul. Słowackiego 6 w terminie od 11 do 30 września br. wniosek wraz z protokołem z oszacowanych strat przez Gminną Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego ds. szacowania zakresu i wysokości strat, które powstały na skutek niekorzystnych zjawisk.

Czytaj więcej...

konsultacjeLSR NowaGalicjaW dniach 7–10 września 2015 r. odbył się cykl siedmiu spotkań konsultacyjnych w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020 dla obszaru Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, obejmującego 7 gmin powiatu jasielskiego: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec.

Czytaj więcej...

recertyfikacja 213 września br. w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się kurs recertyfikacyjny z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W kursie tym udział wzięli strażacy z gminy Nowy Żmigród, którzy w 2012 roku nabyli tytuł ratownika kpp zdając egzamin państwowy. Weryfikacja uprawnień kpp odbywa się, co trzy lata i dokonuje jej komisja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

konferencja dopapalcze 11 09 02Młody mężczyzna przywiązany pasami do szpitalnego łóżka wyrywa się, jest agresywny. Krzyczy, głośno dyszy. W tle słychać nasilające się bicie serca. Lekarze i pielęgniarki z całych sił starają się go przytrzymać, przypinają go pasami. W końcu serce mężczyzny przestaje bić i słychać tylko piszczące maszyny. „Dopalacze kradną życie”... Spotem „Taki z Ciebie mocarz" zrealizowanym przez młodzież, wolontariuszy skupionych wokół programu Komendy Głównej Policji – „Profilaktyka a Ty” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Dopalacze kradną życie” rozpoczęła się w dniu 11 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie konferencja poświęcona problematyce dopalaczy.

Czytaj więcej...

W miesiącu wrześniu w sołectwach gminy nowy Żmigród odbędą się zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia funduszu soleckiego na 2016 r. oraz w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej. Spawy związane z projektowaniem sieci kanalizacji omawiane będą w miejscowościach Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Stary Żmigród oraz miejscowościach Nowy Żmigród, Mytarz, Mytarka, Toki, Sadki, Gorzyce i Łężyny (dla mieszkańców którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej).

Czytaj więcej...

sanepid logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle ostrzega przed osobami, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Informuję, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów. W przypadku pojawienia się takich osób, należy ich wylegitymować i zgłosić Policji, bowiem praktyki takie mają znamiona oszustwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle
lek. med. Dariusz Pomprowicz

Okres wakacyjny to szczególny czas dla każdego dziecka. Czas wyczekiwany z tęsknotą za odpoczynkiem, rozmaitymi wrażeniami oraz wycieczkami. Niektórzy spędzają wakacje daleko od domu, nawet za granicą, a inni u babci lub na własnym podwórku. Niemniej jednak dla wielu dzieci możliwość wyjazdów, czy dostęp do urozmaiconych form spędzania wakacji jest ograniczony. By temu zaradzić wzorem ubiegłych lat w okresie wakacji funkcjonowały wakacyjne świetlice środowiskowe, których priorytetowym zadaniem stało się aktywne organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła w dniu 31 sierpnia 2015 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 roku suszy. Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy do Biura Terenowego ARiMR w Jaśle w terminie do 30 września 2015 r. Informacji szczegółowych udzielają: Biuro Terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle − tel. 13 44 842 81, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie − tel. 13 44 826 14.

Czytaj więcej...

logo arimrKierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle informuje rolników, którzy złożyli wnioski o płatność do gruntów rolnych na rok 2015 o zasadach zgłaszania przypadków wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w odniesieniu do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i płatności rolnośrodowiskowej. Osobą właściwą w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, jest Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle, działający na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 12 wrzesnia br. o godz. 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania bedzie fundusz sołecki, sprawy związane z kanalizacją ul. Dukielskiej
oraz tych mieszkańców, którzy nie mają z różnych względów do niej dostępu,
a także inne sprawy związane z miejscowością.

Sołtys
Edward Bakuta

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram