^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Urząd Gminy Nowy Żmigród informuje, iż akcja zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/2022 została podzielona przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie na 7 odrębnych części:
Część 1. Sołectwa: Siedliska Żmigrodzkie – I–II Góry Łysa Góra, Stary Żmigród, Łysa Góra,
Część 2. Sołectwo Skalnik,
Część 3. Sołectwa: Makowiska, Nienaszów-Sośniny,
Część 4. Sołectwa: Grabanina, Sadki, Toki,
Część 5. Sołectwa: Mytarka – Gorzyce (Przysiółek „Za wodą”),
Część 6. Sołectwa: Gorzyce, Łężyny,
Część 7. Sołectwa: Nowy Żmigród, Mytarz, Brzezowa, Jaworze, Desznica, Kąty.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD, Rozwijania przedsiębiorczości na obszarze LGD, Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/

stacja uzdatniania 1

10 grudnia 2021 r. miał miejsce odbiór końcowy robót przy długo oczekiwanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie i przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w Kątach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod oczyszczania, wyeliminowany zostanie problem mętności wody, a cały proces uzdatniania wody zostanie usprawniony. Projekt, oprócz poprawy stanu jakościowego dostarczanej wody finalnemu odbiorcy, umożliwi dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Nowy Żmigród do wymagań krajowych i unijnych. W efekcie przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej i ochrony życia ludzkiego.

Czytaj więcej...

nie nowotworom 2021 1Fundacja Ronalda McDonalda już od 2005 roku prowadzi Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. Badanie USG dziecka jest bezpiecznym i bezbolesnym sposobem upewnienia się, że rozwój dziecka przebiega tak, jak przebiegać powinien. Program badań ultrasonograficznych dzieci znakomicie wpisuje się w linię programową Fundacji pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci”. Badaniami objęte są dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je radiolodzy, na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W czasie badania lekarz dokonuje kompleksowej oceny stanu nerek, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny.

Czytaj więcej...

pszok 12 2021Gmina Nowy Żmigród informuje, że w dniach 22 i 29 grudnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

W 2022 roku PSZOK rozpocznie przyjmowanie odpadów zgodnie z harmonogramem w każdą środę od godz. 12:00 do 17:00.

Nienaszów drW dniu 03.11.2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienaszów na działce nr ewid. 1789 i w obrębie Skalnik na działkach nr ewid. 574/1, 663, 684” – dotowanego ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 274/5448/21 z dnia 4 maja 2021 r.

Czytaj więcej...


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa