^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród w dniach od 15 do 19 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Żmigród na lata 2021 – 2027”.

Informacje dotyczące konsultacji oraz niezbędne formularze i dokumenty dostępne będą na stronie internetowej http://bip.nowyzmigrod.pl/ w zakładce Informacje urzędu - Konsultacje oraz w siedzibie Urzędu Gminy (Punkt Obsługi Klienta).

Zaproszenie do udziału w Konwencie Strategicznym, w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do roku 2030 dla Państwa: Przedsiębiorców, Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Liderów społecznych i Osób publicznych działających na terenie gminy Nowy Żmigród.

Czytaj więcej...

W ramach realizowanego zadania pn. „Konserwacja nagrobka Franza Dobnika na cmentarzu wojennym nr 8 z okresu I wojny światowej w Nowym Żmigrodzie”, przeprowadzone zostały kompleksowe prace w celu poprawy stanu zachowania i zabezpieczenia obiektu. Prace prowadzono pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa