^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


piaskowaRozstrzygnięto kolejny przetarg na remont dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych. Wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle wykona zadanie za kwotę 199 848,52 zł brutto. Remonty finansowane są ze środków gminnych, w tym w części miejscowości z udziałem funduszu sołeckiego.

 

 

 

Zadania przewidziane do realizacji to:
– remont drogi w miejscowości Mytarka, nr działki 336/1, dł. 54,5 m,
– remont drogi w miejscowości Nowy Żmigród, nr działki 357, dł. 85 m,
– remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa, nr działki 653/1,
– remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa, nr działki 649,
– remont drogi w miejscowości Desznica, nr działki 378, dł. 51 m,
– remont częściowy drogi w miejscowości Jaworze, nr działki 133, 194,
– remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1522, dł. 45,m
– remont drogi w miejscowości Kąty, nr działki 1537, dł. 55 m,
– remont drogi w miejscowości Łysa Góra, nr działki 100/1, dł. 163 m,
– plac przy wejściu do kuchni szkoły w Nowym Żmigrodzie,
– utwardzenie placu parkingowego przy domu ludowym w Nienaszowie,
– zagospodarowanie placu wokół domu ludowego w miejscowości Nienaszów-Sośniny,
– remont drogi gminnej Podlas, nr 982 w miejscowości Gorzyce,
– wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojazd pod dom ludowy w Sadkach.
 

Obecnie trwa remont drogi nr 1204 w Nowym Żmigrodzie, łączącej drogę nr 992 relacji Nowy Żmigród – Krempna z drogą nr 993 relacji Nowy Żmigród – Dukla, na którą Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Gminie Nowy Żmigród dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zmodernizowane zostanie 733 m drogi, która zniszczona została w wyniku ulewnych deszczy w 2014 r.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa