^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


stopdop

Gmina Nowy Żmigród wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie podjęła w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, głównie tzw. dopalaczy. Działania te są następstwem szerzącego się na terenie gminy problemu zażywania tychże substancji wśród młodych ludzi i licznymi w Polsce w ostatnim okresie przypadkami hospitalizacji osób z ostrym zatruciem organizmu tymi środkami.

Gmina Nowy Żmigród mówi STOP DOPALACZOM! – to hasło akcji opracowanej przez GKRPA na posiedzeniu w dniu 24 lipca br., w ramach której zaplanowano: konferencję poświęconą tematyce dopalaczy wraz z wycieczką dla młodzieży uczestniczącej w spotkaniu, druk i kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych, zakup filmów edukacyjnych oraz spotkania w szkołach na terenie gminy z uczniami i rodzicami poruszające ww. problem. Do aktywnego udziału w akcji w charakterze partnera zaproszono Policję oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle.

„Dopalacze” to potoczna nazwa różnego rodzaju substancji lub ich mieszanek, pochodzenia zarówno naturalnego, jak i syntetycznego, o działaniu psychoaktywnym: stymulującym, relaksującym i halucynogennym. Występują w postaci suszu roślinnego, proszku, czy tabletek. Po zamknięciu stacjonarnych sklepów z dopalaczami, pojawiły się liczne sklepy internetowe. Handlarze nowych narkotyków zastrzegają oczywiście, że sprzedawany towar to przedmioty „kolekcjonerskie”, nawozy do kwiatów, czy sole do kąpieli „nie do spożycia przez ludzi”, ale w rzeczywistości to narkotykowy biznes, a zażycie tych produktów może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu.

Obecnie substancje zwane potocznie „dopalaczami" są ogólnie dostępne i występują praktycznie wszędzie. Są również obecne na terenie na terenie gminy Nowy Żmigród, o czym świadczy 2014 rok, kiedy to Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie prowadził czynności w sprawie udzielania i handlu „dopalaczami" oraz innymi substancjami narkotycznymi. Finał sprawy miał miejsce w 2015 roku, kiedy przeciwko sprawcom przestępstwa skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jaśle. Jednocześnie handlarzy ukarano karą administracyjną nałożoną przez Sanepid w Jaśle, za wprowadzanie do obrotu substancji spożywczych, które zagrażają życiu i zdrowiu – mówi Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Dopalacze zawierają substancje, których działanie nie zostało do końca zbadane, gdyż producenci ciągle modyfikują ich skład chemiczny. Niezwykle łatwo je przedawkować, a lekarze często nie wiedzą jak postępować przy takim zatruciu. Regularne używanie dopalaczy w dłuższym okresie czasu może prowadzić do kumulacji dawek i do uszkodzenia narządów takich jak wątroba, nerki, płuca czy mózg.

Jedyną receptą na przeciwdziałanie używania dopalaczy i narkotyków jest uświadomienie dzieci, rodziców i nauczycieli o szkodliwości tych substancji. Dopalacze i narkotyki prowadzą do zaburzeń psychicznych, które często kończą się próbami samobójczymi, zdarza się że skutecznymi. Na dodatek zażywanie ich prowadzi do zaburzenia świadomości, co często powoduje, że osoby uzależnione od tych substancji popełniają wykroczenia i przestępstwa – dodaje Komendant.

Więcej o tym czym są dopalacze, o problemie dopalaczy na terenie Gminy Nowy Żmigród, co grozi za ich posiadanie i sprzedaż, o działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z dopalaczami, o przyczynach i skutkach ich zażywania oraz o tym, gdzie szukać pomocy będzie można dowiedzieć się podczas planowanej we wrześniu br. w Nowym Żmigrodzie konferencji poświęconej problematyce nowych substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania wyświetlone zostaną również filmy poruszające i obrazujące problem zażywania środków psychoaktywnych w postaci dopalaczy oraz rozdane zostaną materiały informacyjne dla młodzieży i rodziców.

GKRPA w Nowym Żmigrodzie

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa