PUNKT KONSULTACYJNY lipiec
 
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Żmigrodzie (sala muzyczna) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy
w ramach którego udzielane będą konsultacje psychologiczne.
 
Konsultacje odbywać będą się w poniedziałki w terminach:
13.07.2015 r., 27.07.2015 r., 10.08.2015 r., 07.09.2015 r., 21.09.2015 r.,
05.10.2015 r., 19.10.2015 r., 09.11.2015 r., 23.11.2015 r., 07.12.2015 r., 21.12.2015 r.

w godz. 16.00–19.00

 

Terapeuta udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy –
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia psychologicznego rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.
 
Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel.: 13 44 826 22; 13 44 38 376 13 44 826 21; 510 997 390.
 
Punkt prowadzi konsultant – specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.
 
Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.
        
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH