^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


barszcz sosnowskiegoW związku z faktem, że w kilku miejscach na terenie Gminy Nowy Żmigród, m.in. w pasie wodnym rzeki Wisłoki w miejscowościach Kąty i Mytarz pojawił się „Barszcz Sosnowskiego”,prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną bardzo niebezpieczną dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenia skóry, czego następstwem są ropne pęcherze, które mogą się goić nawet przez kilka lat. Objawy oparzeń mogą pojawić się od 30 minut do 2 godzin od momentu kontaktu z rośliną. Jest on szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia oraz owocowania, szczególnie przy wysokiej temperaturze powietrza.

W razie podejrzenia, że mieszkaniec miał kontakt z barszczem, należy dokładnie przemyć zaatakowane miejsca wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE NALEŻY ZBLIŻAĆ SIĘ DO ROŚLINY CZY JEJ DOTYKAĆ!