^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


lampaGmina Nowy Żmigród rozstrzygnęła przetarg dotyczący zadania pn. „Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego w miejscowościach Nowy Żmigród, Łysa Góra, Łężyny”. W ramach inwestycji 6 lampami oświetlony zostanie odcinek ul. Dukielskiej w Nowym Żmigrodzie w kierunku Starego Żmigrodu, natomiast kolejnych 8 pojawi się przy drodze wojewódzkiej nr 993 w Łysej Górze. Także 5 lampami doświetlone zostaną „ciemne miejsca” tejże drogi w miejscowości Łężyny.

Wartość poprzetargowa zadania wynosi 78 700,82 zł, a jej wykonawcą będzie F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz z siedzibą w Świerzowej Polskiej. Inwestycja, której celem jest poprawa bezpieczeństwo pieszych i uczestników ruchu na tych odcinkach dróg, sfinansowana zostanie z budżetu gminy, w tym w miejscowościach Łężyny i Łysa Góra w ramach funduszu sołeckiego.