^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


uz statek 1Gmina Nowy Żmigród przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz toalet do potrzeb dzieci młodszych w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowy Żmigród”. 100% wydatków kwalifikowanych projektu sfinansowane zostanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Część 1 zadania obejmuje zakup do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy i Skalniku zestawów zabawowych wraz z montażem oraz wykonanie obrzeży i nawierzchni bezpiecznej. Zaprojektowany zestaw zabawowy w kształcie statku zawierał będzie elementy zabawowe: trap ruchomy, trapy i mostki stałe, rurę strażacką, drabinki, ściankę wspinaczkową, ściankę wspinaczkową linową, siatkę poziomą linową oraz zjeżdżalnię. Urządzenie zabawowe stanowić będzie całość techniczną i użytkową o wymiarach minimalnych w rzucie 420 x 1080 cm i wysokości min. 320 cm. Place zabaw wykona Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie za kwotę 307 213,41 zł.

Część 2 projektu polega na dostosowaniu pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Starym Żmigrodzie, Desznicy i Skalniku poprzez przystosowanie toalet dla potrzeb dzieci, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz dostawę i montaż rolet okiennych. Tę część inwestycji zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne INSBUD z siedzibą w Jaśle za kwotę 98 433,81 zł.

uz statek 2

uz statek 3

Część 3 zadania to zakup do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy, Starym Żmigrodzie i Skalniku wyposażenia tj. zabawki i pomoce dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie do utrzymania czystości, wyposażenie kuchni, zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń, zakup mebli do szatni. Jego wartość wynosi 118 999,27 zł, a wyłoniony dostawca to firma Moje Bambino sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Część 4 obejmuje zakup do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Makowiskach, Łężynach, Nienaszowie, Łysej Górze, Kątach, Desznicy, Starym Żmigrodzie i Skalniku sprzętu audiowizualnego i ICT (laptopy, projektory z ekranem, aparaty cyfrowe, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, tablice interaktywne). Dostawcą urządzeń o wartości 100 711,55 zł jest firma Kobis Paweł Wojtanowski z siedzibą w Tuchowie.

Głównym celem będącego w trakcie realizacji projektu jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.