^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


swietlice 2015 4

Po raz czwarty na terenie gminy Nowy Żmigród rozpoczęły działalność świetlice wakacyjne. W tym roku funkcjonują w 10 miejscowościach – Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów, Kąty, Makowiska, Łysa Góra, Stary Żmigród, Nienaszów-Sośniny, Desznica oraz Grabanina. W każdej miejscowości odbędzie się siedem 4-godzinnych spotkań. Uczestniczą w nich dzieci, które zapisały się u wychowawców w wyznaczonym terminie i dostarczyły  pisemną zgodę rodziców. Łącznie z świetlic skorzysta w tym roku ok. 280 osób.

Zadaniem świetlic jest organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej, poprawa sprawności fizycznej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Dla uczestników przewidziano: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, liczne wycieczki, wyjazdy na basen oraz zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne i kulinarne, a także spotkania z ciekawymi ludźmi.

W roku 2012 świetlice funkcjonowały pilotażowo w trzech miejscowościach – Grabaninie, Łężynach, Kątach i zgromadziły ok. 100 podopiecznych; w roku 2013 w sześciu – Grabaninie, Łężynach, Kątach, Nowym Żmigrodzie, Nienaszowie, Makowiskach, gdzie łącznie przebywało ok. 200 uczniów; a w roku 2014 w 9 miejscowościach – Nowy Żmigród, Łężyny, Nienaszów, Kąty, Makowiska, Łysa Góra, Stary Żmigród, Nienaszów-Sośniny i Sadki – dla 265 podopiecznych.

Wakacyjne świetlice finansowane są z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

swietlice 2015 2