rekrutacja2015 lo 6Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie informuje, że trwa nabór na następujące kierunki kształcenia w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016:
− kierunek ogólny (rozszerzony język polski, matematyka, geografia, WOS),
− kierunek wojskowo-policyjny (rozszerzony język angielski, historia, WOS, innowacja „wojskowo-policyjna).

Zainteresowani kandydaci składają podania wraz z dokumentami (oryginały dokumentów) w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby, które złożą komplet oryginalnych dokumentów na kierunek wojskowo-policyjny w terminie do 9 lipca 2015r. wezmą udział w trzydniowym BEZPŁATNYM szkoleniu edukacyjno-wojskowym (wyjazd na strzelnicę, wyjazd studyjny w Bieszczady, szkolenia sprawnościowe itp.).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru pod numerem telefonu: 13 44 15 625.

Rekrutacja LO N...
Rekrutacja LO Nowy Żmigród Rekrutacja LO Nowy Żmigród
Rekrutacja LO N...
Rekrutacja LO Nowy Żmigród Rekrutacja LO Nowy Żmigród
Rekrutacja LO N...
Rekrutacja LO Nowy Żmigród Rekrutacja LO Nowy Żmigród
Rekrutacja LO N...
Rekrutacja LO Nowy Żmigród Rekrutacja LO Nowy Żmigród
Rekrutacja LO N...
Rekrutacja LO Nowy Żmigród Rekrutacja LO Nowy Żmigród

Dyrektor
mgr Alicja Wiśniewska