^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


przerwa w dostawie energii
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny KROSNO
CENTRUM DYSPOZYTORSKIE KROSNO
zawiadamia, że w dniu
07.07.2015
od godz. 14.00 do godz. 17.00
PLANUJE PRZERWĘ w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Nowy Żmigród
zasilanych ze stacji transformatorowej Nowy Żmigród UG.

Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy, są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

Szczegółowych informacji można dowiedzieć się pod nr telefonów: 991 oraz 13 43 750 44 lub na stronie internetowej: www.rzeszow.pgedystrybucja.pl w zakładce „Planowane wyłączenia”.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa