1 czerwca w Domu Ludowym w Mytarce odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie tygodniowego szkolenia Dowódców OSP. Do egzaminu w formie pisemnego testu przystąpiło 42 strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród.

Zajęcia szkoleniowe przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z podziałem na dwie części. Część teoretyczna odbyła się w Domu Ludowym w Mytarce, zaś część praktyczna w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Jaśle.

Strażacy podczas zajęć zapoznali się m.in. z: strukturą organizacyjną i zasadami działania OSP, ZOSP RP, KSRG, zasadami i typami kierowania działaniem ratowniczym, uprawnieniami i obowiązkami kierującego działaniem ratowniczym. Dowiedzieli się także jak: formułować i wydawać rozkazy, przeprowadzać rozpoznanie, prawidłowo oceniać sytuacje i ilość potrzebnych sił i środków, kierować działaniami ratowniczymi, współdziałać z innymi służbami ratowniczymi, prowadzić korespondencje i przekazywać meldunki, organizować i prowadzić szkolenie, sporządzać dokumentacje z przebiegu działań ratowniczych.

Strażacy odbyli także ćwiczenia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych oraz drabin pożarniczych.

Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP.

Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015
Szkolenie Straż...
Szkolenie Strażaków OSP 2015 Szkolenie Strażaków OSP 2015