^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


2015 to Rok Samorządności, który objęty jest specjalnym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W trakcie tego roku obchodzimy 25. rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego. 25 lat temu, 8 marca 1990 r. sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – 27 maja odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego. W Nowym Żmigrodzie obchody 25-lecia Odrodzonej Samorządności odbyły się 23 maja.

Uroczystości zainaugurowała msza św. w intencji nowożmigrodzkich samorządowców odprawiona w Kościele Parafialnym pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Po niej w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy na której wręczono podziękowania i pamiątkowe statuetki osobom, które przez 25 lat brały udział w budowaniu samorządu gminnego. Uchwałą Rady Gminy nadano także tytuł „Zasłużony dla Gminy Nowy Żmigród”: Krzysztofowi Augustynowi, Zdzisławowi Dubisowi, Franciszkowi Miśkowiczowi, Stanisławowi Piwowarczykowi, Tadeuszowi Źrebcowi oraz pośmiertnie: Janowi Hanasowi, Stanisławowi Subikowi i Władysławowi Kmiecikowi.

25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności

– 25 lat to okres i krótki i długi. Przez ten czas podjęto wiele różnych decyzji. Być może część z nich była niewłaściwa, ale chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że podejmowane były one zgodnie z sumieniem oraz chęcią dobra i rozwoju naszej Gminy i jej Mieszkańców. Wyrażam podziękowanie za każdą decyzję, która prowadziła ziemię żmigrodzką drogą rozwoju. Szczególnie za te decyzje, których każdy z radnych bał się osobiście najbardziej, a które, w przekonaniu sumienia, w wierności społecznej służbie podjął, nie bacząc na osobiste konsekwencje. Dziękuję za być może nieprzespane dla dobra Gminy noce. Dziękuję za wszelką pracę i poświęcenie, które zaowocowało tym, że nasza Gmina staje się coraz bardziej silna, znana, być może ambitna i odważna – powiedział w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Grzegorz Bara.

W programie znalazły się wystąpienia za z okazji 25-lecia samorządności, w których głos zabrali m.in. Krzysztof Augustyn – Radny Rady Gminy I, II kadencji i Wójt Gminy III, IV, V i VI kadencjii oraz Franciszek Miśkowicz – Radny Rady Gminy I, II, III kadencji i Zastępca Wójta IV i V kadencji, wspominając początki i przebieg pracy w samorządzie gminy Nowy Żmigród.

25 lat to z pozoru krótki okres, ale w tym czasie nasza gmina zmieniła się nie do poznania. Uroczysta sesja połączona z obchodami 25-lecia samorządności była doskonałą okazją, aby wspomnieć wszystkie osoby, które pełniąc funkcję sołtysa, radnego, czy wójta przez 25 lat budowały samorządność gminy Nowy Żmigród.  To właśnie dzięki ich inicjatywom na lepsze zmienia się krajobraz naszego regionu.

Składam serdecznie podziękowanie minionym i obecnym radnym, sołtysom za ich pracę i za przyjęcie zaproszenia do wspólnego wspominania oraz świętowania tego niezwykle ważnego wydarzenia, którego konsekwencje dotyczą każdego mieszkańca, każdego z nas. Wybrani w wolnych i powszechnych wyborach przedstawiciele społeczeństwa zasiedli w naszej radzie i właśnie przed społeczeństwem zaczęli faktycznie odpowiadać. Idea samorządności, na każdej ze swych płaszczyzn, rozwijała się dzięki wszystkim radnym, dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniom, dzięki dobrej woli i pragnieniu nowego kształtowania Gminy Nowy Żmigród i budowania jej lepszej przyszłości. Pragnę wyrazić Wam Drodzy Samorządowcy: Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy – wdzięczność za pracę i poświęcenie z jakim służyliście i służycie obywatelom Naszej wspólnoty. Wszystkim obecnym samorządowcom oraz samorządowcom poprzednich kadencji dziękuję za pracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy. Podziękowanie składam również wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za współpracę, ale także za konstruktywną krytykę – kontynuował w przemówieniu Wójt Gminy.

25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności
25-lecie samorz...
25-lecie samorządności 25-lecie samorządności