^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach został zorganizowany dzień otwarty, którego celem było podsumowanie dotychczasowych działań profilaktycznych oraz promocja szkoły dla uczniów szkół podstawowych współpracujących z naszym Gimnazjum. W spotkaniu wzięli udział także rodzice i przedstawiciele samorządu gminnego.

Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Alicja Nowacka. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że zdrowy styl życia jest podstawowym warunkiem utrzymania zdrowia. Działania profilaktyczne szkoły mają zapewnić bezpieczeństwo uczniów w szkole, promować zdrowy styl życia, chronić uczniów przed zagrożeniami poprzez wzmacnianie czynników chroniących a osłabianie czynników ryzyka. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, wycieczkach krajoznawczych, nauczyciele realizują tematy dotyczące profilaktyki na lekcjach wychowawczych i poszczególnych przedmiotach.

Dzień otwarty – dzień profilaktyki jest podsumowaniem pracy szkoły promującej bezpieczeństwo uczniów. Na przełomie marca i kwietnia zorganizowano w szkole szereg działań pod hasłem „Wolni od…”. Zorganizowano warsztaty z przedstawicielkami PPP w Jaśle, zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji w Nowym Żmigrodzie, który przybliżył młodzieży tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich, uzależnień: narkotyki, alkohol, dopalacze, cyberprzemoc. Na lekcjach informatyki uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne na temat: cyberprzemocy, zdrowego stylu życia, „czy wiesz co jesz”, agresja i przemoc, uzależnienia. Uczniowie przygotowywali spektakle teatralne o tematyce dotyczącej zagrożeń XXI wieku.

Gimnazjum w Katach kolejny już rok realizuje programy profilaktyki uzależnień „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” oraz promujący zdrowy styl życia „Trzymaj Formę”.

W realizację programów zaangażowali się wszyscy nauczyciele naszej szkoły. Nauczyciele przeprowadzili konkursy mające na celu promocję zdrowia. Wzięła w nich udział większość uczniów naszej szkoły.

Były to konkursy:
- konkurs plastyczny - „Piramida zdrowia w języku niemieckim,
- konkurs wiedzy - „Trzymaj Formę,
- konkurs plastyczny - „Żyj zdrowo,
- „Ochrona środowiska receptą na zdrowe życie” - prezentacja w systemie Power Point,
- „Konkurs poetycki” - wiersz promujący zdrowy styl życia,
- „Szkolny turniej szachowy i warcabowy”,
- „Szkolny turniej tenisa stołowego”,
- „Szkolny turniej piłki halowej i koszykówki”.

Pani dyrektor Alicja Nowacka wręczyła laureatom czołowych miejsc nagrody w postaci dyplomów, medali oraz nagród rzeczowych.

Następnie uczniowie wszystkich klas gimnazjum zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod opieką pani Renaty Zięby. Na scenie przedstawiona została inscenizacja „Baśń o panowaniu króla Zdrówka”. Nasi szkolni aktorzy odegrali postaci baśniowe: króla Zdrówko, królową Rzepkę, królewnę Piękne Liczko, królewicza Białego Ząbka, Kronikarza, Nianię, Astrologa, Herolda, Pazia, złego czarownika Wirusa, dobrą wróżkę Inhalację, złą wróżkę Anemię, Ogrodniczkę, Witaminki, złą czarownicę Próchnicę, dobrą wróżkę Stomatologię oraz chór dam dworu. Świetna charakteryzacja, kostiumy i zmiany głosu aktorów sprawiły, że widzowie, zwłaszcza ci najmłodsi z zapartym tchem śledzili pełną zwrotów akcję. Inscenizację baśni rozpoczęły główne postaci tańcząc menueta, a efektownym zwieńczeniem szczęśliwego zakończenia był taniec poloneza.

Po przedstawieniu, goście oraz uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na poczęstunek składający się z przystawek zawierających warzywa, owoce, świeży nabiał, pieczywo oraz napoje i desery przygotowane przez uczniów na zajęciach techniki pod opieką pani Marii Stoś.

Alicja Nowacka

Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa
Dzień profilakt...
Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa Dzień profilaktyki i bezpieczeństwa