^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


policjanciwszkoleDziałania profilaktyczne szkoły to zadanie priorytetowe dla instytucji mającej na celu kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na zapobieganie uzależnieniom. Mamy tu na myśli nie tylko wyrabianie właściwej postawy wobec takich uzależnień jak alkohol czy nikotyna, ale także inne środki odurzające (narkotyki i dopalacze).

Działania profilaktyczne skierowane są nie tylko dla uczniów, ale również ich rodziców. W miesiącu kwietniu podczas spotkania z rodzicami, w ramach pedagogizacji rodziców, dyrektor szkoły przygotowała prezentację multimedialną na temat uzależnień, ze szczególnym naciskiem na zagrożenie dopalaczami i narkotykami. Uczniowie klas IV−VI odbyli na ten temat spotkanie z policjantem. Dzielnicowy asp. Edward Misiołek w sposób przystępny dla dzieci rozmawiał z uczniami o zagrożeniach, jakie niosą za sobą dopalacze, narkotyki i inne używki niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka.

W realizacji tych działań systematycznie wspiera nas, również finansowo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki tej wieloletniej współpracy można dzieciom pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego (komisja pomaga finansowo w organizowaniu wyjazdów dla dzieci, organizacji konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zawodów sportowych, pikników, wypoczynku wakacyjnego).

policjanciwszkole

Dziękujemy wszystkim za pomoc w realizacji niezwykle ważnego zadania, jakim jest profilaktyka uzależnień. Mamy nadzieję, że działania przyniosą oczekiwany efekt i na naszym trenie zjawisko to będzie coraz mniej widoczne i wykaże tendencję spadkową.

Cecylia Piwowar