^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informuję, że w dniu 16 maja 2015 r. (sobota) o godz. 17.00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek obrad:
1.  Wybór członków Rady Sołeckiej.
2.  Wolne wnioski i zapytania.
3.  Komunikaty.

Bardzo proszę o liczny udział w zebraniu.

Nowy Żmigród, dnia 5 maja 2015 r.                                                        Sołtys Edward Bakuta

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa