^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informuję, że w dniu 16 maja 2015 r. (sobota) o godz. 17.00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek obrad:
1.  Wybór członków Rady Sołeckiej.
2.  Wolne wnioski i zapytania.
3.  Komunikaty.

Bardzo proszę o liczny udział w zebraniu.

Nowy Żmigród, dnia 5 maja 2015 r.                                                        Sołtys Edward Bakuta