^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W poniedziałek 27 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy z nowo wybranymi sołtysami z terenu gminy Nowy Żmigród, w trakcie którego Wójt Gminy Grzegorz Bara wręczył sołtysom listy gratulacyjne i złożył życzenia.

Na zebraniu obecni byli: Grzegorz Bara – Wójt Gminy, Radosław Kujawski – Zastępca Wójta, Czesława Żarnowska – Sekretarz Gminy, Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy oraz Jerzy Pietruś – Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska wraz z pracownikami: Barbarą Budnik, prowadzącą sprawy związane z ochroną środowiska i Grzegorzem Ziomkiem, zajmującym się sprawami dotyczącymi utrzymania dróg i gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi.

W trakcie spotkania omówiono m.in. zadania sołectw i sołtysów oraz przekazano sołtysom informacje na temat wyborów do rad sołeckich, finansowania zadań w sołectwach oraz realizowanych przedsięwzięć i inwestycji na terenie gminy.

spotkaniezsoltysami 2015 1

spotkaniezsoltysami 2015 2

spotkaniezsoltysami 2015 3