sołtys-20x30-z-orłemW niedzielę 19 kwietnia w gminie Nowy Żmigród odbyły się wybory sołtysów, które po raz pierwszy przeprowadzone zostały w nowej formie, tj. przy pomocy kart do głosowania. Wprowadzona zmiana przyniosła zamierzony efekt – wzrost aktywności mieszkańców oraz wzrost frekwencji wyborczej – w części sołectw nawet trzykrotny. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy i satysfakcji z pełnionej funkcji społecznej.

 
 
 
 
Brzezowa
Piotr Bilski – 114
Maria Homlak – 51

Desznica
Stanisław Piwowarczyk – 92
Monika Sikorska – 45

Gorzyce
Józef Marchewka – 102
Czesław Topolski – 91
 
Kąty
Tadeusz Źrebiec – 174
Piotr Źrebiec – 135

Makowiska
Agnieszka Frączek – 113
Zdzisław Widzisz – 47

Mytarka
Ryszard Bęben – 103
Iwona Kurczaba – 58

Nienaszów
Helena Kulisz – 161
Zenon Wilkowski – 123
 
Nowy Żmigród
Edward Bakuta – 170
Ryszard Leśko – 165
Dorota Kmiecik – 43

Sadki
Jolanta Wygnał – 85
Tadeusz Dziadosz – 36

Siedliska Żmigrodzkie
Jan Bożętka – 112
Renata Mikosz – 33

Stary Żmigród
Jan Nowak – 149
Kazimiera Skrzęta – 60
 
W wyniku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa, w 8 sołectwach gminy wyborów nie przeprowadzono, a zgłoszony kandydat, zgodnie z uchwalonymi w lutym br. statutami sołectw, uznany został za wybranego na sołtysa:
Grabanina – Dawid Kmiecik,
Jaworze – Stanisław Wójcik,
Łężyny – Henryk Czaja,
Łysa Góra – Teresa Laskowska,
Mytarz – Stanisław Wielgosz,
Nienaszów- Sośniny – Sabina Zając-Łajdanowicz,
Skalnik – Maria Adamska,
Toki – Michał Kuznecki.