^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 17.02.2015 r. Wójt Gminy Nowy Żmigród zgłosił w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie inwestycję sportową polegającą na budowie hali sportowej w Nowym Żmigrodzie. Decyzją Sejmiku Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. przedmiotowa inwestycja została przyjęta do planu dofinansowania w ramach realizacji „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego”.

 

Na realizację ww. zadania Gmina Nowy Żmigród otrzyma kwotę 2,9 mln zł, z podziałem na lata:
– 2015 rok – kwota – 300 tys. zł,
– 2016 rok – kwota – 200 tys. zł,
– 2017 rok – kwota – 1,0 mln. zł,
– 2018 rok – kwota – 1,4 mln. zł.

Zgodnie z projektem budowlanym hala sportowa została umiejscowiona na działkach nr ewid. 1029 i 1031/1 stanowiących własność Gminy Nowy Żmigród, na terenie przylegającym do Gminnego Przedszkola w Nowym Żmigrodzie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym. W części socjalnej zaprojektowano m.in.: hall wejściowy, przebieralnie, węzły sanitarne, pomieszczenia dla trenera i magazyn sprzętu sportowego. Zaprojektowano ponadto wykonanie dojazdu, placu manewrowego, miejsc postojowych dla pojazdów służbowych oraz osoby niepełnosprawnej, a także chodnika i obejścia. Całość obiektu przystosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt budynku uwzględnia wykonanie boiska do piłki ręcznej i nożnej halowej o wymiarach 20,00 x  40,00 m, w ramach którego wyodrębnione zostaną także:
 2 boiska główne do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m,
 boisko główne do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,17 m,
 boisko główne do koszykówki o wymiarach 15,00 x 28,00 m.

Budowa hali sportowej wpłynie na poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej i sportowej. Nowo powstały obiekt będzie miejscem promowania zdrowego stylu życia, zachętą do poprawy sprawności i kondycji fizycznej. Datakże rzeczywistą szansę na rozwój nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Żmigród, ponieważ obiekt będzie służył społeczności lokalnej również w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkolnymi.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa