^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Na podstawie Zarządzenia nr 19/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyborów Sołtysów w sołectwach Gminy Nowy Żmigród podaję informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów w poszczególnych sołectwach:

Lp.

Sołectwo

Imię (Imiona) i Nazwisko kandydata

1.

BRZEZOWA      

1. Piotr Bilski

2. Maria Homlak

2.

DESZNICA

1. Stanisław Zygmunt Piwowarczyk

2. Monika Karina Sikorska

3.

GRABANINA

1. Dawid Daniel Kmiecik

4.

GORZYCE

1. Józef Mikołaj Marchewka

2. Czesław Stefan Topolski

5.

JAWORZE

1. Stanisław Maciej Wójcik

6.

KĄTY

1. Piotr Jan Źrebiec

2. Tadeusz Źrebiec

7.

ŁĘŻYNY

1. Henryk Franciszek Czaja

8.

ŁYSA GÓRA

1. Teresa Maria Laskowska

9.

MAKOWISKA

1. Agnieszka Frączek

2. Zdzisław Widzisz

10.

MYTARKA

1. Ryszard Bęben

2. Iwona Katarzyna Kurczaba

11.

MYTARZ

1. Stanisław Wielgosz

12.

NIENASZÓW

1. Helena Danuta Kulisz

2. Zenon Wiklowski

13.

NIENASZÓW-SOŚNINY

1. Sabina Teresa Zając-Łajdanowicz

14.

NOWY ŻMIGRÓD

1. Edward Bakuta

2. Dorota Maria Kmiecik

3. Ryszard Andrzej Leśko

15.

SADKI

1. Tadeusz Benedykt Dziadosz

2. Jolanta Henryka Wygnał

16.

SIEDLISKA ŻMIGRODZKIE

1. Jan Bożętka

2. Renata Krystyna Mikosz

17.

SKALNIK

1. Maria Katarzyna Adamska

18.

STARY ŻMIGRÓD

1. Jan Florian Nowak

2. Kazimiera Skrzęta

19.

TOKI

1. Michał Andrzej Kuznecki

W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na Sołtysa w sołectwach: GRABANINA, JAWORZE, ŁĘŻYNY, ŁYSA GÓRA, MYTARZ, NIENASZÓW-SOŚNINY, SKALNIK, TOKI wyborów nie przeprowadza się.

Wójt Gminy
Grzegorz Bara