^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


budowa szalet nzW ubiegłym tygodniu rozpoczęto budowę budynku szaletu publicznego oraz elementów zewnętrznej infrastruktury technicznej w Nowym Żmigrodzie. Obiekt powstanie obok budynku Urzędu Gminy na wschodniej części działki gminnej nr 1014/1, obok myjni samochodowej. Prace, które wykonuje firma Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski z siedzibą w Krempnej, potrwają do 29 maja br. Ich wartość to 83 640,00 zł.

Szalet posiadał będzie dwie kabiny higieniczno-sanitarne, w tym przystosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz pomieszczenie techniczne. Obiekt z dostępem do ciepłej wody, ogrzewany będzie przy pomocy mat grzewczych zatopionych w warstwach posadzkowych. Wyposażenie zaprojektowano ze stali nierdzewnej z armaturą bezdotykową włączaną automatycznie. W pomieszczeniach nie przewiduje się stałej obsługi – drzwi do pomieszczeń WC posiadały będą automatyczny system kontroli otwierania z panelem wrzutowym monet zamieszczonym na zewnętrznej ścianie.