^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


jablka mutsuStowarzyszenie „Dla Równości” z siedzibą w Draganowej wspólnie z Podkarpackim Bankiem Żywności oraz Sołtysami i Kołami Gospodyń Wiejskich wsi gmin: Nowy Żmigród, Osiek, Krempna, Chorkówka i Dukla od 2011 roku organizuje akcję pomocy żywnościowej dla mieszkańców ww. gmin. Ideą było objęcie nią ludzi niekoniecznie spełniających kryteria finansowe, ale znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej ludzie korzystający z instytucjonalnej opieki społecznej mają wyrobione mechanizmy informowania służb o swoich potrzebach, natomiast pozostaje wielka grupa (szczególnie w naszych stronach − Beskid Niski i okolice) ludzi, którzy nie umieją lub nie chcą wyartykułować swoich problemów i potrzeb. Wobec tego Stowarzyszenie „Dla Równości" zaproponowało w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Banku Żywności utworzenie koalicji na rzecz tych ludzi. Koalicję ludzi znających mieszkańców i ich aktualną sytuację życiową.

Koalicję utworzyło kilkadziesiąt osób: sołtysi wsi, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia działające na tym terenie. To oni odpowiadają za to, kto otrzymuje pomoc i w jakim zakresie, tworzą listy i swoim podpisem pod każdym nazwiskiem gwarantują rzetelność informacji. Akcją objęto dwa powiaty, cztery gminy oraz około 50 wsi. W okresie od 2012 do 2014 roku pomoc otrzymało niespełna 20 000 osób.

Owoce i warzywa w 2015 roku rozdawane były tym samym podopiecznym. W Gminie Nowy Żmigród pomoc otrzymały miejscowości: Łysa Góra, Siedliska, Grabanina, Stary Żmigród, Makowiska, Nienaszów, Jaworze, Sadki, Sośniny, Łężyny, Górzyce, Toki, Kąty, Mytarka, Brzezowa, Desznica i Nowy Żmigród. Pomocą tą objęto 5560 osób.

Pomoc ta objęła również gminy: Osiek Jasielski (wsie: Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Świerchowa, Mrukowa, Czekaj, Samoklęski, Wola Załęska, Załęże, Folusz, Dobrynia) − 4250 osób objętych pomocą; Tarnowiec (wsie: Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace, Łajsce, Glinik Nowy, Glinik Polski) − 1500 osób objętych pomocą; Dukla (wsie: Wietrzno, Głojsce) − 800 osób objętych pomocą; Chorkówka (wsie: Sulistrowa, Draganowa) − 700 osób objętych pomocą.

Stowarzyszenie „Dla Równości” pragnie podziękować osobom szczególnie zaangażowanym w dystrybucję owoców i warzyw:
Brzezowa − Maria Homlak,
Desznica − Stanisław Piwowarczyk,
Grabanina − Anna Buczyńska,
Gorzyce − Zofia Czajkowska,
Jaworze − Stanisław Wójcik,
Kąty − Krystyna i Tadeusz Źrebiec,
Łężyny − Czesława Czaja,
Łysa Góra − Teresa Laskowska,
Makowiska − Zofia Wojnarska,
Mytarka − Iwona Kurczaba,
Nienaszów − Helena Kulisz,
Nowy Żmigród − Teresa Bakuta,
Sadki − Jolanta Wygnał,
Siedliska − Anna Zajdel,
Sośniny − Anna Bożętka,
Stary Żmigród − Kazimiera Skrzęta,
Toki − Halina Samsel.