^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W czwartek 12 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie przedstawicieli policji i samorządów gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna, którego celem było podsumowanie wyników policyjnej służby w 2014 roku na terenie gmin podległych Komisariatowi Policji w Nowym Żmigrodzie. W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Paweł Filipek, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie kom. Jacek Krzyżak, policjanci pełniący służbę w komisariacie oraz wójtowie i przewodniczący rad gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna.

Spotkanie rozpoczął kom. Jacek Krzyżak, który przywitał zaproszonych gości, po czym przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna oraz sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

W 2014 r. na terenie działania komisariatu stwierdzono 136 przestępstw (dominowały przestępstwa kryminalne stanowiące 57,3%) i było ich mniej o 24% w porównaniu do roku 2013, przy czym na terenie gm. Nowy Żmigród zaistniało ich 94. Na tak znaczący spadek dynamiki stwierdzonych przestępstw miała wpływ m.in. właściwa praca z zakresu prewencji, w tym prewencji kryminalnej, ale również nowelizacja Kodeksu wykroczeń, w którym zmieniono górną granicę wartości sumy strat koniecznej do zaistnienia przestępstwa kradzieży i uszkodzenia, zniszczenia rzeczy, którą określono na kwotę 420 zł w 2014 r. (obecnie wynosi ona 437,50 zł). Ponadto kierowanie m.in. rowerem w stanie nietrzeźwości przestało być kwalifikowane, jak do tej pory, jako przestępstwo.      

Za 2014 rok tzw. wskaźnik zagrożenia, który informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców, nadal pozostaje korzystny i dla całego terenu podległego KP w Nowym Żmigrodzie wyniósł 11,80, w czym dla gminy Nowy Żmigród – 8,14.

Poziom wykrywalności na terenie działania komisariatu został utrzymany na dobrym poziomie, na co wskazuje ogólna wykrywalność, która wyniosła 82,8% i była o 2% wyższa niż w 2013 roku. Skuteczność wykrywcza Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie była wyższa o 5,8% w porównaniu do średniego wyniku całego powiatu jasielskiego, gdzie ogólna wykrywalność wyniosła 77%.

Z ujawnionych w 2014 r. 2 347 wykroczeń, na terenie gminy Nowy Żmigród popełnionych zostało 1174. W związku z ich ujawnieniem policjanci Komisariatu nałożyli ogółem 454 grzywny na łączną kwotę 57 090 zł. Dominowały wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, które stanowiły 66,5% ogółu. Za wykroczenia o małym ciężarze gatunkowym policjanci pouczyli 1487 sprawców, gdzie blisko 75% stanowiły pouczenia za wykroczenia w ruchu drogowym. Ponadto policjanci skierowali 320 wniosków do sądu o ukaranie.

Na terenie obsługiwanym przez Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie policjanci przeprowadzili 299 interwencji domowych, w tym 149 na terenie naszej gminy, gdzie przemoc w rodzinie stwierdzono w 36 przypadkach. Ujawniono także 7 czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie.

Ponadto na drogach podległych pod komisariat doszło do 35 kolizji drogowych (21 na terenie gminy nowy Żmigród) i 10 wypadków (8 na terenie gminy Nowy Żmigród), w wyniku których obrażeń doznało 13 osób. Policjanci zatrzymali również 65 nietrzeźwych kierujących, w tym 33 w stanie nietrzeźwości i 32 kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu.

Komendant Jacek Krzyżak omówił również przebieg współpracy z samorządami lokalnymi i instytucjami, podejmowane działania profilaktyczne zmierzające do wyeliminowania negatywnych zjawisk i patologii oraz planowane przedsięwzięcia na rok bieżący, wśród których jednym z podstawowych będzie poprawa poziomu wykrywalności w tak zwanych „7 kategoriach przestępstw o charakterze kryminalnym” tj.: kradzież mienia, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzież samochodu, rozbój i wymuszenia rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu oraz bójka i pobicie. Ogromne znaczenie w 2015 roku będzie miało również rozpoznanie środowisk zagrożonych patologią oraz zadania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia przemocy w rodzinie.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele gmin podległych komisariatowi złożyli gratulacje i życzenia inspektorowi Pawłowi Filipkowi – nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaśle, który stanowisko to objął w lutym br. Wójt Gminy Grzegorz Bara podziękował również funkcjonariuszom za trud wkładany w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowy Żmigród.

Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.
Sprawozdanie KP...
Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r. Sprawozdanie KP w Nowym Żmigrodzie za 2014 r.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa