^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


studnieRozpoczęto prace związane z budową studni głębinowych w miejscowościach: Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny. Nowe studnie głębinowe powstają w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców wiosek w czasie występowania suszy. W ostatnich latach gmina wykonała takie studnie m.in. w Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze i Nienaszowie, Desznicy, Nienaszowie i Siedliskach Żmigrodzkich.

Studnie zostaną wybudowane na działkach stanowiących własność gminy Nowy Żmigród, a odwierty prowadzone będą do głębokości ok. 30 m pod poziomem terenu, w zależności od źródła. Studnie wyposażone zostaną w pompy ręczne i w przypadku braku wody na skutek suszy będzie możliwość korzystania z nich przez mieszkańców.

Na realizację inwestycji, którą wykonuje Serwis Robót Wiertniczych mgr inż. Grzegorz Knap z siedzibą w Dukli, Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał Gminie Nowy Żmigród dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wartość poprzetargowa robót wynosi 117 698,70 zł brutto.