^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


25 lutego br. w trakcie VI sesji Rady Gminy Nowy Żmigród wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy radny sołectw Mytarz i Mytarka – Łukasz Baran złożył uroczyste ślubowanie „obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”. Również podczas sesji Wójt Gminy Grzegorz Bara odczytał i wręczył mieszkańcowi Nowego Żmigrodu Hubertowi Palidrowi podziękowanie za osiągnięcia sportowe.

Składam serdeczne podziękowanie za godne reprezentowanie Gminy Nowy Żmigród i gratuluję zdobycia Rajdowego Pucharu Polski w sezonie 2014. Życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz zdobycia kolejnych tytułów mistrzowskich. Myślę, że Mała Ojczyzna jaką jest Gmina Nowy Żmigród może być dumna z takiego sportowca jak Pan.

W trakcie sesji radni przyjęli m.in. uchwały zatwierdzające statuty poszczególnych sołectw gminy. Na ich podstawie m.in.aby ubiegać się o funkcję sołtysa należy zarejestrować komitet wyborczy sołtysa w rejestrze komitetów wyborczych w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, natomiast głosowanie przeprowadzane będzie w lokalu obwodowej komisji wyborczej wyposażonej w urnę, w godzinach 8.00−18.00, w dniu ustawowo wolnym od pracy. Więcej o zmianach pisaliśmy w artykule: Odbyły się zebrania wiejskie mające na celu zaopiniowanie projektów statutów sołectw.

Zatwierdzono również „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Żmigród” na 2015 rok. Program ma zastosowanie w stosunku do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. Zgodnie z programem bezdomne zwierzęta są wyłapywane, a opiekę weterynaryjną zapewnia lekarz weterynarii Wiktor Wiśniewicz, z którym gmina posiada stosowną umowę na wyłapywanie. Przyjęty dokument daje także gminie możliwość nieodpłatnego przekazania do adopcji bezdomnego zwierzęcia osobie bądź jednostce, która zapewni mu odpowiednią opiekę. W przypadku braku możliwości zapewnienia mu opieki, Gmina umieszcza zwierzęta w schronisku dla zwierząt.

W ramach zmian w budżecie gminy na bieżący rok zwiększone zostały środki na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Nowy Żmigród w 2015 r.  – z 118 tys. zł do 130 tys. zł.

W końcowej części obrad Wójt Gminy przekazał informacje nt. prac w okresie międzysesyjnym, m.in:

– rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie odwiertów studni głębinowych w miejscowościach: Mytarka, Mytarz, Brzezowa, Grabanina, Skalnik, Łężyny, Stary Żmigród. Wybrano ofertę firmy: Serwis Robót Wiertniczych mgr inż. Grzegorz Knap, ul. Jana Pawła II 51, 38-450 Dukla, za kwotę 117 698,70 zł brutto;

– rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu odcinka wodociągu oraz remontu częściowego ujęcia wodnego w miejscowości Nowy Żmigród oraz dostawę urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków. Wybrano ofertę Konsorcjum Firm: Lider: Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger, 37-122 Albigowa 344; Partner: Usługowy Zakład Instalacji Wod.-Kan. CO i Gazu Roman Falger, 37-122 Albigowa 501, za kwotę 236 160,00 zł brutto oraz firmę: SUMER Motor Agregaty Prądotwórcze Spółka Jawna, 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 5, za kwotę 54 890,00 zł brutto;

– trwają m.in. prace związane z remontem budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz prace projektowe – Przebudowa Placu Zamkowego, ul. Kościelnej wraz z dojazdami i kanalizacją deszczową.

Sesja 25.02.201...
Sesja 25.02.2015 Sesja 25.02.2015
Sesja 25.02.201...
Sesja 25.02.2015 Sesja 25.02.2015
Sesja 25.02.201...
Sesja 25.02.2015 Sesja 25.02.2015
Sesja 25.02.201...
Sesja 25.02.2015 Sesja 25.02.2015
Sesja 25.02.201...
Sesja 25.02.2015 Sesja 25.02.2015