^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie już  informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.

Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza wymiany wszystkich wydanych dokumentów. Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku, czy u notariusza wystarczy oświadczenie obywatela o zameldowaniu potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dzięki wprowadzeniu zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych wniosek o dowód osobisty złożymy w dowolnej gminie. Takie udogodnienie zostało w 2013 roku wprowadzone w stosunku do wniosków składanych w urzędach paszportowych – obywatele korzystają z tego bardzo powszechnie. Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym formularzu. Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Od 1 marca zacznie również obowiązywać nowa ustawa − Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian, jaką wprowadza, będzie ułatwienie rodzicom nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy ich wyborze będą musieli pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające.

Ponadto ustawa wprowadza przepis umożliwiający zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach − np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwią zorganizowanie ceremonii poza urzędem również innym osobom. Musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł.

1-21842 g

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

Nowe dowody, ślub w plenerze oraz imiona obce dla dzieci

Nowy wzór dowodu osobistego

Od 1 marca wniosek o dowód osobisty złożysz w dowolnym urzędzie gminy

Zmiany od 1 marca – zobacz film MSW

Nowy dowód osobisty – PWPW przygotowała 27 tys. plakatów informacyjnych

Z nowym dowodem na wybory

Nowy dowód osobisty – w banku, na poczcie i u notariusza

Opracowano na podstawie informacji MSW