Celem  jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Regulamin XIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne