^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Artur Brzóska, ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem dorocznego konkursu jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych i zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia życia i zdrowia dzieci w otoczeniu pracy rolników. W każdej edycji dzieci ilustrują jedno z zagrożeń wypadkowych. Tym razem Kasa zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy z przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Szkoły zainteresowane udziałem w eliminacjach proszone są o kontakt z najbliższą terenową jednostką KRUS. I etap − wojewódzki upływa 8 maja, II − centralny zostanie podsumowany w czerwcu br.

Initiates file downloadRegulamin

Initiates file download Formularz zgłoszeniowy

Initiates file download Wzór protokołu komisji