^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


kbwW dniu 22 lutego Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Żmigrodzie sporządziła protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowy Żmigród.

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.                   

Głosowanie przeprowadzono.

Głosów ważnych oddano 335.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1.

BĘBEN Ryszard
(nazwisko i imię – imiona)

zgłoszony/a przez KWW WS, Lista nr 1
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

*

*

1

5

0

2.

KOSTRZĄB Rafał Marian
(nazwisko i imię – imiona)

zgłoszony/a przez KWW LEPSZE JUTRO, Lista nr 2
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

*

*

*

2

9

3.

BARAN Łukasz Jan
(nazwisko i imię – imiona)

zgłoszony/a przez KWW ŁUKASZA BARANA, Lista nr 3
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

*

*

1

5

6

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

BARAN Łukasz Jan
(nazwisko i imię – imiona)

zgłoszony/a przez KWW ŁUKASZA BARANA, Lista nr 3
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

*

*

1

5

6

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie